Yhteystiedot

Matti Jänkälä

Matti Jänkälä

Matti Jänkälä on arkkitehti, erityisinä kiinnostuksen kohteinaan moderni rakennusperintö, oikeudenmukainen kaupunkikehitys sekä arkkitehdin roolin tutkiminen antroposeenin aikakaudella. Hänen Aalto-yliopistossa tekemä diplomityönsä Mass Produced Heritage - Preserving Modern Housing in Finland käsitteli 1970-luvun elementtikerrostalojen elinkaaren jatkamista. Työ perehtyi mm. rakennuskannan arvottamiseen sekä korjaamiseen ja hoivaan liittyviin kysymyksiin. Jänkälä on yksi nuorten arkkitehtien muodostaman You Tell Me -kollektiivin perustajajäsenistä. Kollektiivin tavoitteena on edistää ajattelutavan muutosta rakentamisen alalla vertaisoppimisen ja tiedon jakamisen kautta sekä laajentamalla keskustelua arkkitehtuurista myös alan ammattilaisten ulkopuolelle. Arkkitehtuurin parissa työskentelyn ohella Jänkälä tuottaa monitaiteista Art For All -festivaalia.