Vahvistamme arkkitehtuurin yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä

Toimimalla aktiivisena aloitteentekijänä ja käynnistämällä keskustelua laajennamme kulttuurin, politiikan ja talouselämän vaikuttajien käsitystä arkkitehtuurin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Seuraamme, mitä arkkitehtuuripolitiikassa tapahtuu, ja tiedotamme siitä. Olemme mukana valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanossa ja seurannassa ja teemme vaikuttajaviestintää. Tarjoamme tiedonvaihto- ja verkostoitumisalustan arkkitehtuuripoliittista ohjelmatyötä tekevien kaupunkien ja kuntien edustajille ja välitämme paikallisia arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia koskevaa tietoa. 

Olemme vahvasti mukana myös kansainvälisissä arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä edistävissä ohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa. Toimimme Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kansallisena yhteyspisteenä.

Uusimmat uutisemme yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta

Kaikki vaikuttamiseen liittyvät jutut