Vahvistamme arkkitehtuurin yhteiskunnallista asemaa ja merkitystä

Toimimalla aktiivisena aloitteentekijänä ja käynnistämällä keskustelua laajennamme kulttuurin, politiikan ja talouselämän vaikuttajien käsitystä arkkitehtuurin kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Seuraamme, mitä arkkitehtuuripolitiikassa tapahtuu, ja tiedotamme siitä. Olemme mukana valtakunnallisen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman toimenpiteiden toimeenpanossa ja seurannassa ja teemme vaikuttajaviestintää. Tarjoamme tiedonvaihto- ja verkostoitumisalustan arkkitehtuuripoliittista ohjelmatyötä tekevien kaupunkien ja kuntien edustajille ja välitämme paikallisia arkkitehtuuripoliittisia ohjelmia koskevaa tietoa. 

Olemme vahvasti mukana myös kansainvälisissä arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä edistävissä ohjelmissa, hankkeissa ja verkostoissa. Toimimme Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kansallisena yhteyspisteenä.

Pilvenpiirtäjä, jonka edessä on puu

Kaikkien arkkitehtuuri kannustaa ennakkoluulottomaan keskusteluun

Tarvitsemme moniäänisiä näkökulmia siihen, miten arkkitehtuuri voi vahvistaa sekä ihmisten hyvinvointia että ympäristön kestävyyttä. Sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä arkkitehtuuri perustuu aktiiviseen keskusteluun siitä, miten yhteiskuntaa ja elinympäristöä tulisi rakentaa. Kaikkien arkkitehtuuri -artikkelisarja on toteutettu yhteistyössä nuorten arkkitehtien You Tell Me -kollektiivin kanssa. 

Lue Kaikkien arkkitehtuuri -jutut