Lapset rakentavat naruista sokkeloa lumisessa metsässä

Suomi on arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen pioneerimaa

Mia Kellberg-Hakala

Archinfo toimii aktiivisesti arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen verkostoissa. 

Vuosina 2013–2019 Archinfo toimi arkkitehtuurikasvatuksen valtakunnallisena asiantuntijana ja toteutti ja koordinoi useita kasvatushankkeita. Viime vuosina koko maan kattava arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatus on ottanut suuria harppauksia eteenpäin, ja jäsenorganisaatioidemme perustamat A&DO - arkkitehtuurin ja muotoilun oppimisen keskus sekä Alvar Aalto -kaupunkien kouluverkosto toteuttavat ja koordinoivat arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatusta valtakunnallisesti. Archinfo toimii edelleen kumppanina näissä ja muissa kasvatuksen hankkeissa. 

Archinfo on koonnut arkkitehtuurin ja muotoilun opetusaineistoja tälle sivulle. Voit tutustua aineistoihin alla löytyvästä listasta:


Arkkitehtuurin ABC

Mikä on arkkitehtuuria ja miten käsitellä sitä ymmärrettävästi?

Arkkitehtuurin ABC -kirjat tarjoavat jäsenneltyjä näkökulmia aiheeseen. Runsaasti kuvitetuissa kirjoissa arkkitehtuuri puretaan osiin.

Julkaisija: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Arkkitehtuurin ABC 1: Löytöretki rakennettuun ympäristöön

Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä


Playce: Arkkitehtuurin työkalupakki

Työkalupakki koostuu pahvisesta pakista, 13 tehtäväkortista, 4 aistityökalusta sekä opettajan kortista ohjeineen. Sen aistiharjoitukset ja tehtävät on tarkoitettu ohjenuoraksi ja inspiraation lähteeksi opettajalle luokkatyöskentelyä varten. Ne ovat helposti muunneltavissa kuhunkin tilanteeseen sopivaksi. Pakin työkaluja (käsipeili, pahvikartio, silmälaput, kynsikkäät) voidaan hyödyntää jokaisen harjoituksen yhteydessä. Opetuspaketti perustuu tekemällä oppimisen hyväksi havaittuihin menetelmiin. Tehtävät on suunniteltu pedagogisesti niin, että jokainen lapsi voi tuntea työskennellessään onnistumisen kokemuksia ja oppia omien havaintojensa ja kokemustensa kautta.

Pakki on tehty Pohjoismaisen kulttuurirahaston tuella ja sen ovat koonneet kansainvälisen arkkitehtuurikasvatuksen PLAYCEn pohjoismaiset jäsenet. Arkkitehtuuripakki julkaistiin 4.9.2009 Kansainvälisen Lasten arkkitehtuurikasvatusta käsitelleen konferenssin yhteydessä.

Tutustu arkkitehtuurin työkalupakkiin


Tila2030

Tila2030 on selainpohjainen oppimateriaali, joka tarjoaa valmiin monialaisen oppimiskokonaisuuden yläkouluille ja 2. asteen oppilaitoksille. Noin viikon mittaiseksi suunnitellussa kokonaisuudessa oppijat suunnittelevat kirjaston rakennushankkeen tontin valinnasta valmiiksi rakennukseksi saakka.

Oppimateriaali tehtiin monialaisesti kiinteistö- rakennus- ja arkkitehtuurin alan toimijoiden yhteistyönä. Mukana olivat Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Kiinteistötyönantajat Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima, Rakennusteollisuus RT, Rakennusliitto, Rakentamisen Laatu RALA, RAKLI ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL. Materiaalin toteutti Otava Oppimisen palvelut.

Tutustu Tila2030-oppimateriaaliin


Arkkitehtuurimuseon tuottama opetuspaketti opettajalle arkkitehtuurikasvatuksen tueksi

Arkkitehtuurin ja rakentamisen kehitykseen vaikuttavat yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset, tekniset innovaatiot ja kauneusihanteet. Tässä opetuspaketissa arkkitehtuurin historiaa lähestytään yksittäisen rakennuksen tai rakennetun ympäristön kautta

Tutustu opetuspakettiin


Arkkitehtuurin & muotoilun oppimisen keskuksen materiaalipankki

Katso myös Arkkitehtuurin & muotoilun oppimisen keskuksen materiaalipankki

Tutustu materiaalipankkiin