Tietosuoja

EU:n uuden yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) soveltaminen alkoi 25.5.2018. GDPR:n tavoitteena on muun muassa yksilön oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen, tietosuojan globaalin ulottuvuuden huomioiminen sekä tietosuojasääntöjen täytäntöönpanon valvonnan tehostaminen. Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon (Arkkitehtuurikeskus ry) toiminta ja palvelut vastaavat uuden asetuksen vaatimuksia.

Tiedottaminen kuuluu Archinfon toimintaan olennaisesti, minkä vuoksi hallinnoimme siihen liittyvää henkilötietorekisteriä. Sitoudumme GDPR:n periaatteiden mukaisesti käsittelemään henkilötietoja vastuullisesti: keräämään vain sellaista tietoa, jota tarvitsemme, säilyttämään sitä vain tarpeellisen ajan ja rekisteriimme kohdistuvan tietoturvaloukkauksen sattuessa ilmoittamaan siitä viipymättä.

Jokaisella rekistereissämme olevalla henkilöllä on jatkossa mahdollisuus nähdä, mitä tietoja hänestä säilytämme, sekä muuttaa niitä tai tulla halutessaan poistetuksi, ellei tiedon säilyttämiselle ole esimerkiksi arkistointiin liittyvää laillista perustetta. Jos haluat selvittää, mitä tietoja rekisterissämme sinusta on, voit lähettää siitä pyynnön osoitteeseen arch(at)archinfo.fi. Mainitse viestissäsi nimesi ja yhteytesi Archinfoon. Toimitamme selvityksen sinulle kuukauden sisällä.

Uusilta kontakteilta pyydämme tulevaisuudessa luvan tietojen käsittelyyn. Kerromme lupaa pyydettäessä rekisteröidyn oikeudet sekä miksi keräämme tietoja, mihin niitä käytämme ja kuinka kauan tietoja säilytetään. Nämä kerrotaan myös tietosuojaselosteessa, joka löytyy alta.

Kehitämme ja päivitämme tietosuojakäytäntöjämme jatkuvasti ja haluamme tulevaisuudessakin jakaa tietoa arkkitehtuurin alan uutisista ja tapahtumista turvallisesti.

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo / Arkkitehtuurikeskus ry
Hämeentie 19, 2. krs, 00500 Helsinki
Y-tunnus: 2470851-3

Rekisterin nimi: Archinfon yhteystietorekisteri
Yhteyshenkilö: Miina Jutila, arch(at)archinfo.fi, puh. 040 585 4135

Tämä tietosuojaseloste koskee Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon kaikkia palveluja, yhteystietorekisteriä ja verkkosivustoja.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme käytännöistämme:

 • Mitä tietoja keräämme ja miksi
 • Miten käytämme ja säilytämme tietoja
 • Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet
 • Evästeiden käyttö verkkosivuillamme

Miksi keräämme henkilötietoja ja mihin käytämme niitä

Tiedottaminen kuuluu Archinfon toimintaan olennaisesti, minkä vuoksi hallinnoimme siihen liittyvää henkilötietorekisteriä. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on palvelusuhde, sopimussuhde, henkilön suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Rekisteriin sisällytetään henkilöt, jotka ovat rekisteröityneet arkkitehtuurin alaa koskevien Archinfon ilmoitusten ja tiedonantojen tilaajaksi tai Archinfon verkkopalveluiden käyttäjäksi, ilmoittautuneet tai osallistuneet Archinfon järjestämiin tilaisuuksiin tai tapahtumiin tai muulla tavoin ilmaisseet halukkuutensa vastaanottaa arkkitehtuurin alaa koskevaa tietoa.

Osoiterekisteri sisältää myös sellaisten kulttuurialan toimijoiden ja median edustajien yhteystietoja, joille tiedottaminen kuuluu Archinfon ydintehtäviin.

Yhteystietorekisteriä käytetään arkkitehtuurin alaa koskevien uutiskirjeiden, tiedotteiden ja kutsujen lähettämiseen sekä ammatilliseen yhteydenpitoon ja palveluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tutkimusten ja kyselyjen toteuttamiseksi.

Mitä tietoja keräämme

Rekisterimme sisältää henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen.

Lisäksi henkilön tietoihin voidaan sisällyttää:

 • henkilön edustama organisaatio ja sen toimiala
 • ammatti- tai tehtävänimike
 • lähiosoite
 • postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • verkkosivun osoite
 • viestinnän kieli
 • henkilön ammatillinen erikoistuminen
 • tieto henkilön osallistumisesta Archinfon tapahtumiin
 • henkilön antamat vastaukset Archinfon kyselyissä tai tutkimuksissa
 • muita tietoja henkilön ja Archinfon välisestä asiayhteydestä
 • tietojen tallennuksen ajankohta ja lokitiedot
 • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja

Miten keräämme tiedot

Tietoja saadaan pääasiassa suoraan henkilöiltä itseltään: sähköpostilla, henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse tai yhteystietolomakkeella. Henkilö antaa tietojaan muun muassa ilmoittaessaan halukkuudestaan saada Archinfolta viestejä, tilatessaan Archinfolta palveluja, rekisteröityessään Archinfon ylläpitämien verkkopalveluiden käyttäjäksi ja ilmoittautuessaan Archinfon tuottamiin tapahtumiin.

Lisäksi rekisteriin viedään julkisilta listoilta tai verkkosivuilta kulttuurialan toimijoiden, median tai julkishallinnon yhteystietoja, joita tarvitaan yhteydenpitoon ja tiedotustoimintaan.

Miten tietoja käsitellään

Henkilötietoja ei luovuteta Archinfon lukuun toimivien tai Archinfon palvelujen tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle.

Tiedot tallennetaan ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämään kontaktienhallintasovellukseen. Palveluntarjoaja on sopimuksella velvoitettu huolehtimaan lainmukaisesta tietoturvasta henkilötietojen suojaamiseksi.

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli se on palvelujen teknisen toteutuksen vuoksi tarpeellista, tehdään se ainoastaan, jos sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso.

Palveluntarjoajamme, henkilötietojen käsittelijät ja yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU-asetusten ja -lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Miten kauan tietoja säilytetään

Säilytämme rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen arkkitehtuurin alaa koskevan tiedottamisen, ammatillisen yhteydenpidon, palvelusuhteen tai sopimusten toteutumisen kannalta, kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Sinun oikeutesi

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus

 • saada selvitys rekisteriin tallennetuista henkilötiedoistaan kuukauden sisällä pyynnöstä
 • pyytää häntä koskevien henkilötietojen oikaisemista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • vaatia häntä koskevien henkilötietojen poistamista edellyttäen, ettei niiden säilyttämiseen ole laillista velvoitetta
 • peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn
 • kieltää sähköiset tiedotteet ja uutiskirjeet jokaisen viestin lopussa olevasta linkistä tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen arch(at)archinfo.fi
 • saada tieto omiin henkilötietoihin kohdistuneesta tietomurrosta
 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli katsoo henkilötietojaan käsitellyn virheellisesti.

Tarkastamis-, oikaisu- tai muu pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle kirjallisesti, joko postitse tai sähköpostitse. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Miten suojaamme henkilötiedot

Rekisterin ja henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan muun muassa palomuurin, laitetilojen suojaamisen, pääsynvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Archinfon toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Miten verkkosivustollamme käytetään evästeitä

Archinfon ylläpitämillä verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla sivuilla käynyt päätelaite voidaan tunnistaa.

Evästeiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi ja sujuvampi verkkosivujen käyttö.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta. Archinfo ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästeet eivät ole käytössä.

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Katso evästeiden hallinnasta selaimessasi mm. Google. Lisätietoja esimerkiksi Googlen evästeistä voi lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.

Myös muut kolmannet osapuolet, kuten Facebook, käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten. Käyttäjätietojen hyödyntämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista. Päivitetty 20.10.2023.

Avaa evästeasetukset