Rakenteilla oleva suuri puurakennus, jossa kaareva lippa

Tulevaisuuden Suomi rakennetaan puusta

Ala Architects / Tuomas Uusheimo

Puu on perinteinen suomalainen rakennusmateriaali. Puusta tehdään myös hienoa nykyarkkitehtuuria, ja suomalainen puuosaaminen on kansainvälisessäkin mittapuussa kiinnostavaa. Puurakentamisen edistäminen on yksi Suomen valtion keinoista toteuttaa kunnianhimoinen tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä. Kokosimme yhteen kiinnostavia puuarkkitehtuurikohteita sekä aihetta taustoittavia artikkeleita.

Rakennettu ympäristö kuluttaa tämän päivän Suomessa puolet raaka-aineista ja 40 prosenttia energiasta ja aiheuttaa kolmanneksen kasvihuonekaasupäästöistä. Asumisen ja rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, ja Suomen uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma 2022–2035, Kohti kestävää arkkitehtuuria, esittää toimenpiteitä, joilla arkkitehtuuri, rakentaminen ja alueidenkäyttö voivat vaikuttaa ilmastohaasteiden ratkaisemiseen.

Toteutamme ympäristöministeriön tilauksesta puuarkkitehtuurin esittelypaketin, joka sisältää 17 erilaisen ja erikokoisen arkkitehtuurikohteen esittelyt sekä artikkelit suomalaisen puurakentamisen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kohde-esittelyt on kirjoittanut arkkitehti, journalisti Tarja Nurmi, ja artikkeleiden kirjoittajina ovat Nurmen lisäksi puurakentamisen perinteen asiantuntijat FT Laura Berger ja arkkitehti, tietokirjailija Netta Böök sekä Archinfon viestintäpäällikkö, arkkitehti Miina Jutila.

Linkki aineistoon tullaan julkaisemaan tällä sivulla. Kohteet julkaistaan myös Finnish Architecture Navigator -verkkopalvelussamme.