Yläviistosta otettu kuva Tukholman Sergels Torgetilta, jolla kävelee ihmisiä.

Archinfo on Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen Suomen yhteyspiste

New European Bauhaus on Euroopan komission aloite, joka tuo Euroopan vihreän kehityksen European Green Deal -ohjelmaan kulttuurisen ja luovan ulottuvuuden. Sen tavoitteena on osoittaa, miten kestävä innovointi näkyy konkreettisina ja myönteisinä kokemuksina jokapäiväisessä elämässämme.

Archinfo on aloitteen Suomen yhteyspiste. Archinfo toimii Euroopan komission koordinoimassa eurooppalaisten yhteyspisteiden verkostossa. Yhteyspisteen tärkein tehtävä on levittää tietoa muun muassa aloitteen rahoitusmahdollisuuksista sekä New European Bauhaus -palkinnoista ja -festivaalista. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat aloitteen koordinointiin Suomessa.

Aloite on nyt toteutusvaiheessa, joka kestää vähintään vuoteen 2023 saakka. EU:n ohjelmista osoitetaan vuosina 2021–2022 noin 85 miljoonan euron rahoitus aloitteen hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien muiden EU-ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Lisäksi komissio toivoo jäsenvaltioita järjestämään kansallisia rahoituskanavia ja huomioimaan aloite osana asiaankuuluvia strategioita. Lue lisää aloitteesta viralliselta sivustolta tästä.

Archinfo tiedottaa aloitteen toteutusvaiheen etenemisestä tällä sivustolla sekä sosiaalisen median kanaviensa kautta. Mikäli haluat uutiset tuoreeltaan, ilmoittaudu Uusi eurooppalainen Bauhaus -postituslistalle.

Tilaa Uusi eurooppalainen Bauhaus -uutiskirjeemme osoitteesta
neweuropeanbauhaus@archinfo.fi

Toteutusvaihetta edelsi yhteissuunnitteluvaihe. Vuonna 2021 Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana toiminut Suomi kokosi yhteispohjoismaisen näkemyksen Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteeseen. Archinfo tuotti ympäristöministeriön organisoiman verkkotilaisuuksien sarjan, joissa kerättiin ideoita ja toiveita muun muassa arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta, taiteilijoilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja muotoilijoilta. Palautteen pohjalta koostettu pohjoismainen raportti esiteltiin komissiolle kesäkuussa 2021.

Lue lisää pohjoismaisista tilaisuuksista ja raportista osoitteessa nordicbauhaus.eu

Pikalinkit

NEB-rahoitusta tarjoavat lukuisat eri EU:n ohjelmat. Lue lisää tästä

Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa Euroopan unionin rahoitusohjelmista. Lue lisää tästä

NEB -palkintoja jaetaan vuosittain innovatiivisille, tuoreille projekteille tai ideoille. Lue lisää ja hae mukaan tästä

NEB-partneriksi voivat hakea voittoa tavoittemattomat organisaatiot. Lue lisää ja hae mukaan tästä

NEB-aloitteen ystävät ovat voittoa tavoittelevia organisaatiota ja julkisia tai poliittisia yhteisöjä. Lue lisää ja hae mukaan tästä

NEB-tapahtumia, mukaan lukien komission rahoitus-infoja, kannattaa seurata tästä

NEB-festivaali järjestetään kesäkuussa 2022 hybridimuotoisena Brysselissä ja virtuaalisesti. Lue lisää tästä

NEB Lab on “think and do tank”, jonka tehtävänä on luoda ja kehittää prototyyppejä sekä testata uusia työkaluja, ratkaisuja ja politiikkasuosituksia. Lue lisää tästä

NEB-aloitteen viestintämateriaalit löytyvät EU:n sivulta tästä