Takaisin artikkeleihin

Kaupunkiagentit: Ääni kulkee kaupungissa

Aani-kulkee-kaupungissa

Ääni kulkee kaupungissa -työpajaan osallistuivat Kaurialan lukion tiedelinjan fysiikan ryhmän oppilaat, Hämeenlinnasta. Työpajan, joka on osa Lapset kaupungissa -hankkeen Kaupunkiagentit-työpajasarjaa ohjasi muusikko Petri Keinonen.

Työpajassa tutkittiin äänimaisemia erilaisissa kaupunkiympäristöissä ja selvitettiin, miten rakennusten muoto ja materiaalit vaikuttavat ympäristön akustiikkaan ja äänenvärähtelyyn. Tarkastelun kohteena olivat erilaisten kaupunkitilojen luontaiset äänimaisemat sekä ympäristöön itse tuotettujen äänten vaikutus niihin. Kussakin tarkastelun kohteeksi valitussa paikassa ääniä tallennettiin kahdessa pisteessä, jotta voitaisiin vertailla äänen käyttäytymistä, kaikujen ja heijastusten vaikutusta.[embed]https://youtu.be/Yh2qmknbl48[/embed]

Työpaja vaihe vaiheelta

Äänimaisema ja äänitystekniikat tutuksi
Työpajan alussa pohdittiin, mitä tarkoittaa äänimaisema ja mikä merkitys sillä on kaupunkiympäristössä. Lisäksi tutustuttiin akustiikan perusteisiin ja erilaisiin äänitystekniikoihin. Äänten tallennuksiin valmistauduttiin tutustumalla Zoom H2 -laitteen surround -tekniikkaan, joka tallentaa ääntä mahdollisimman autenttisena. Itse tuotettavien äänten tuottamisen välineeksi valittiin niin sanottu suhistusputki, jolla saadaan aikaan siniaaltomaista ääntä.
Äänimaisemien ja taltiointipaikkojen valinta
Tarkastelupaikat valittiin oppilaiden ehdottamista paikoista. Reunaehtona oli, että paikkojen tuli poiketa toisistaan sekä äänimaiseman että tilan käyttötarkoituksen, rakennusmateriaalien ja mittasuhteiden osalta. Kun paikat oli valittu, jakauduttiin työryhmiin ja sovittiin työnjaosta. Kuka vastaa äänityksestä, kuka valokuvauksesta ja ketkä huolehtivat muista avustavista tehtävistä?
Äänen tallennuksia viidessä kaupuntilassa
Luonnonläheisellä Varikonniemellä tutkimuksen kohteena toimi muinaisjäännealueen reunalla sijaitseva vanha tehdasalue. Äänitykset tehtiin tehdaskiinteistön tiiliseinän vieressä sekä avoimella puistokaistaleella. Kuuntele: Varikonniemellä tiiliseinän edessäHämeenlinnan rautatieaseman alikulkutunneli valikoitui tarkastelun kohteeksi kovapintaisten rakennusmateriaalien, eri suuntiin haarautuvien käytävien ja portaikkojen sekä akustisen tunnelman perusteella. Ääntä tuotettiin alhaalla asematunnelissa sekä sieltä maan pinnalle nousevan portaikon puolivälissä. Kuuntele: Rautatietunnelissa hissin luonaHotelli Vaakunan edusta Vanajaveden rannalla tarjosi mahdollisuuden tarkastella äänen kulkua veden yli. Toinen äänityksistä tehtiin hotellin nurkalla ja toinen laiturilla. Suhinaputkilla ääntä tuotettiin vastarannalla olevalta laivalaiturilta ja hotellin laiturilla taputtamalla, huutamalla ja heittämällä kiviä veteen. Kuuntele: Hotelli vaakunan laiturillaSibeliuspuistossa kaupungin keskustassa äänimaiseman taltioinnit tehtiin Jean Sibeliuksen patsaan edessä sekä puiston nurmialueella. Lisäulottuvuuden äänitykseen tarjosivat penkit, jotka soittavat Sibeliuksen musiikkia niihin istuttaessa. Kuuntele: Sibelius-puiston nurmikollaKauppakeskus Goodmanin aukiolla äänitykset tehtiin kaarevan pääsisäänkäynnin edessä sekä bussipysäkillä kadun toisella puolella. Oman mielenkiintoisen lisänsä loi rakennuksen alapuolella kulkeva moottoritie. Suhinaputken lisäksi ääntä tuotettiin draaman keinoin, ohi kävelevän joukon riitelykohtauksella. Kuuntele: Kauppakeskuksen sisäänkäynnin edustalla
Äänimaisemien tarkastelu
Lopuksi kuunneltiin tallennettuja äänimaisemia matkan aikana otettuja valokuvia ja videoita katsellen. Samalla keskusteltiin työpajan herättämistä ajatuksista. Rakennetun ympäristön tarkastelu äänimaisemina visuaalisen kokemisen sijaan avasi uusia näkökulmia tuttuihin kaupunkitiloihin ja arkisiin ilmiöihin. Oivaltamisen kokemuksia saatiin erityisesti rakenteiden ja materiaalien vaikutuksesta kaupunkiympäristön akustiikkaan, viihtyisyyteen ja tunnelmaan.
Jatkotyöstöä
Opiskeijoiden tehtäväksi jäi työstää valokuvista, videoista ja äänityksistä omat koosteensa. Työskentelyä aiheen parissa päätettiin jatkaa myös tulevilla fysiikan kursseilla.[divider]

OPS-yhteyksiä ja huomioita sovellettavudesta

Ääni kulkee kaupungissa -työpaja toteutettiin osana fysiikan opetusta. Työpaja tarjoaa kiinnekohtia sekä peruskoulun laaja-alaisen osaamisen että lukioile yhteisten aihekokonaisuuksien tavoitteisiin. Fysiikan rinnalla äänimaiseman tutkiminen voidaan kytkeä erityisesti musiikin opetukseen: akustiikka, äänimaisemat osana musiikkia, musiikkia erilaisista äänistä, musiikki kaupunkitilassa. Lisäksi työpaja sopii mainiosti elämykselliseksi osaksi lähiympäristön tarkastelua esimerkiksi maantiedon, yhteiskuntaopin ja kuvataiteen tunneilla.[divider]

Tausta-aineistoja

[divider]Kaupunkiagentit: Ääni kulkee kaupungissa -työpaja toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Lapset kaupungissa -hanketta, jota koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.