Takaisin artikkeleihin

Akateemikko Juha Leiviskä sai suuren kansainvälisen palkinnon päivänvalon käytöstä arkkitehtuurissaan

Akateemikko Juha Leiviskälle myönnetty The Daylight Award kunnioittaa päivänvalon tutkimusta ja käyttöä arkkitehtuurissa. Sen tavoitteena on tukea päivänvalon käyttöä terveyden, hyvinvoinnin ja hyvän elinympäristön hyväksi. 

Kansainvälinen tuomaristo on valinnut akateemikko, arkkitehti Juha Leiviskän yhdeksi kolmesta The Daylight Awardin vastaanottajasta. Kahden vuoden välein jaettavaan palkintoon kuuluu kaksi kategoriaa: Daylight Research ja Daylight in Architecture. Päivänvalon tutkimuksen palkinto myönnettiin professori Russel Fosterille. Palkinto korostaa erityisesti teorian ja käytännön välistä suhdetta.

Tänä vuonna, kun Jørn Utzonin saamasta ensimmäisestä The Daylight Awardista on tullut kuluneeksi 40 vuotta, jaettiin myös elämäntyöpalkinto. Sen sai tutkija Henry Plummer.

Juha Leiviskä on yksi merkittävimmistä nykyarkkitehdista Suomessa. Palkintoperusteluissa kiitetään Leiviskän kyvykkyyttä tehdä päivänvalosta kiinteä osan rakennusta. Hänen valon käyttönsä saa aikaan tilakokemuksen, jossa yhdistyvät ilon tunne, toiminnallinen tarkoituksenmukaisuus ja valon herkkä läsnäolo tilassa. Palkintoperusteluissa kiitetään Leiviskää myös ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen kunnioittamisesta. Leiviskän työ päivänvalon parissa on erityisen merkittävää arkkitehtuurin ympäristöarvojen nykykontekstissa sekä luonnonvarojen käytössä luonnollisen ja kestävän mukavuuden luomisessa.

Arkkitehtuurin Daylight-palkinto myönnetään yhdelle tai useammalle arkkitehdille tai muulle ammattilaiselle, jotka ovat ansioituneet päivänvalon käytössä arkkitehtuurin tai kaupunkisuunnittelun saralla. Erityistä huomiota kiinnitetään arkkitehtuuriin, jossa otetaan huomioon yleinen elämänlaatu, sen vaikutukset ihmisten terveyteen, hyvinvointiin ja suorituskykyyn sekä arvo yhteiskunnalle.

Palkinnon on perustanut kolme yksityistä hyväntekeväisyyssäätiötä, Villum Fonden, Velux Fonden ja Velux Stiftung. Säätiöt tukevat laaja-alaisesti tiedettä sekä sosiaalisia, kulttuuri- ja ympäristöhankkeita. Palkinto on henkilökohtainen ja suuruudeltaan 100 000 euroa.

Tuomaristoon kuuluivat arkkitehti ja kuvanveistäjä James Carpenter (puheenjohtaja), kestävän rakennusteknologian professori Marilyne Andersen, arkkitehti Anne Lacaton, biologian ja lääketieteen professori Aki Kawasaki, arkkitehti Juhani Pallasmaa sekä kestävän suunnittelun professori Koen Steemers.

Vuonna 2019 Archinfo tuotti Open House Helsinki -tapahtuman yhteyteen Juha Leiviskästä 25-minuuttisen dokumenttielokuvan Valon mestari. Leiviskän mukaan valo on tärkein rakennusmateriaali ja se toimii arkkitehtuurin aktiivisena osapuolena: ”Rakennukset ovat ikään kuin instrumentteja valon soiteltavaksi”.

https://youtu.be/-zlUBU0bWws
Archinfon Juha Leiviskä -dokumentin on käsikirjoittanut ja tuottanut Miina Jutila. Keväällä 2019 julkaistun dokumenttielokuvan kuvauksesta ja editoinnista vastasi Petteri Kari.

Jaa tämä artikkeli