Takaisin artikkeleihin

Hae New European Bauhaus -palkintoa

Vihreää taustaa vasten teksti New European Bauhaus beautiful, sustainable, togethet Prizes 2022 #NewEuropeanBauhaus

Palkintoja jaetaan hankkeille ja ideoille, jotka edistävät kaunista, kestävää ja osallistavaa rakennuskulttuuria. Hakuaikaa on jatkettu ja se päättyy 7.3.2022.

Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite etsii ehdotuksia palkittavista projekteista, jotka edistävät tai edustavat kestävyyttä, kauneutta ja inklusiivisuutta rakennetussa ympäristössä. Projektit voivat olla esimerkiksi tuotteita, hankkeita, liiketoimintamalleja, ruohonjuuritason aloitteita, taidealoitteita tai koulutus- ja oppimisprojekteja. Voittajat saavat enimmillään 30 000 euron palkinnon sekä viestinnällistä tukea. 

Palkintoja jaetaan neljässä kategoriassa. Ensimmäinen kategoria painottaa hankkeita, jotka tuovat yksilöitä ja yhteisöjä lähemmäksi luontoa tai edistävät biodiversiteettiä. Toinen kategoria on projekteille, jotka edistävät osallisuutta, yhteisöllisyyttä tai monimuotoisuutta. Kolmannessa kategoriassa palkitaan hankkeita, jotka tarjoavat ratkaisua tietyn alueen tai yhteisön sosiaalisiin, fyysisiin tai taloudellisiin haasteisiin. Neljäs kategoria on hankkeille, jotka edesauttavat kiertotaloutta. 

Kussakin kategoriassa on kaksi rinnakkaista kilpailua: 'New European Bauhaus Awards' palkinnot ovat toteutuneille, olemassa oleville projekteille ja niiden palkintosumma on 30 000 euroa. Lisäksi palkitaan nuori kyky, eli 'New European Bauhaus Rising Star'. Nuoren kyvyn palkinnon yläikäraja on 30 vuotta ja sitä voi hakea toteutuneen projektin lisäksi idealla, prototyypillä tai konseptilla. 'New European Bauhaus Rising Star' palkintosumma on 15 000 euroa.

Ehdotusten arviointikriteereinä ovat Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen arvot kestävyys, esteettisyys ja inklusiivisuus. Tuomariston jakamien palkintojen lisäksi kaksi projektia palkitaan yleisöäänestyksellä perusteella. Tänä vuonna palkintojen jaossa painotetaan maantieteellistä tasapainoa ja sen varmistaminen on yksi tuomariston tehtävistä. Palkinnot jaettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021, jolloin hakemuksia tuli yhteensä yli 2000 kappaletta. Myös viime vuonna palkintohakuun osallistuneet projektit ovat hakukelpoisia. 

"Tarvitsemme enemmän kuin koskaan kestäviä ja innovatiivisia ideoita muuttaaksemme tapojamme elää ja työskennellä jättämättä ketään jälkeen. Uusi eurooppalainen Bauhaus palkitsee parhaat, rohkeimmat ja kirkkaimmat konseptit alueidemme ja kaupunkiemme parantamisesta ihmis- ja planeettaystävällisellä tavalla.”, toteaa EU:n koheesiosta ja uudistuksista vastaava EU-komissaari Elisa Ferreira.

Haku on avoinna ja päättyy 7.3.2022. Hakuaikaa jatkettiin viikolla helmikuun 28. päivästä. Hakukriteerinä on, että hanke tai idea on kehitetty tai se sijaitsee Euroopan Unionin alueella. Hakijoita toivotaan eri puolilta EU-maita.

Lue lisää ja ehdotan palkinnonsaajaa Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen sivulla tästä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on ympäristö-, talous- ja kulttuurihanke, jonka tavoitteena on yhdistää suunnittelu, kestävyys, saavutettavuus, kohtuuhintaisuus ja investoinnit eurooppalaisen vihreän ohjelman toteutukseen. Syyskuussa 2021 aloite siirtyi toteutusvaiheeseen Euroopan komission tiedonannon myötä, jossa esitetään poliittisia toimia ja tarjotaan rahoitusta aloitteen toteuttamiseksi. Lue lisää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen toteutusvaiheesta tästä.