Takaisin artikkeleihin

EU-komissio on perustanut NEB Akatemian edistämään kestävän rakentamisen taitoja

Kuvituskuva

Unsplash / Alexander Abero

New European Bauhaus -hankkeen osaksi perustetun NEB Akatemian tavoitteena on tuottaa tietoa vähähiilisestä rakentamisesta niin korkea-asteelle ja ammatilliseen koulutukseen kuin elinikäistä oppimista varten. Aalto-yliopisto on NEB Akatemian suomalainen partneri.

Noin 40 prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä syntyy uuden rakentamisesta, ja lisäksi 10–20 prosenttia päästöistä on sitoutunut jo olemassa oleviin rakennuksiin. Näin ollen rakentamisen alan ekosysteemi on merkittävä ilmastokriisin aiheuttaja, ja sitä on välttämättä muutettava.

Yksi muutoksen suurimmista esteistä on valtava pula ammattitaitoisista työntekijöistä ja koulutetuista ammattilaisista. Yli kolme neljäsosaa EU:ssa toimivista yrityksistä kertoo vaikeuksista löytää työntekijöitä, joilla on vähähiiliseen rakentamiseen tarvittavia taitoja. Tarve kouluttaa tai uudelleenkouluttaa lisää ammattilaisia on kiireellinen, jotta ala siirtyy uusiutuvaan biotalouteen ja materiaalien kiertoon perustuvaan rakennusjärjestelmään ja pois kaivosteollisuuteen ja fossiilisiin polttoaineisiin perustuvasta rakennustaloudesta.

NEB Akatemian tavoitteena on tuottaa tietoa niin korkea-asteelle ja ammatilliseen koulutukseen kuin elinikäistä oppimista varten. Koulutukset ja verkkosisällöt on tarkoitettu mahdollisimman monen ammattilaisen saataville ja käytettäviksi kaikkialla Euroopassa ja sen lähialueilla. 

Hankkeessa perustetaan alueellisia ja eri aiheiden mukaisia hubeja sekä luodaan yhteinen liiketoimintasuunnitelma ja toimintamallit, jotka sisällytetään oppijoita ja kouluttajia yhdistävään digitaaliseen alustaan. NEB Akatemian sertifioitua koulutussisältöä varten luodaan avoin arkisto, jossa käsitellään biopohjaisia, kiertoon perustuvia, uusiutuvia ja pitkäikäisiä rakentamisen prosesseja, konsepteja ja ratkaisuja.

Hankkeessa laaditaan myös politiikan askelmerkit, jotka ohjaavat Green Dealin ja muiden Euroopan laajuisten poliittisten aloitteiden täytäntöönpanoa. NEB Akatemia on ensimmäinen ja dynaamisin osa massiivista osaamisen ja koulutuksen edistämistä kaikilla rakennusalan ja yhteiskunnan tasoilla.

“Rakentamisen kiertotalouden osaamisessa on valtavat maailmanlaajuiset koulutustarpeet. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan ratkaistaan kaupungeissa ja kaupunkien kiertotalouden tekijöitä tarvitaan paljon lisää. On hienoa päästä luomaan näihin tarpeisiin vastaavaa NEB Akatemiaa, joka tulee laajentamaan hyvätasoisen koulutuksen saavutettavuutta”, sanoo Aalto-yliopiston kestävän rakentamisen professori Matti Kuittinen. Aalto on NEB Akatemian suomalainen partneri.

New European Bauhaus -aloitteen kokonaisvaltaisen lähestymistavan mukaisesti NEB Akatemia tarkastelee rakentamisen kaikkia arvoketjun vaiheita ja linkkejä. Ensimmäiset painopistealueet ovat biopohjaisten materiaalien käyttöön, digitaalisuuteen ja rakentamisen kiertotalouden lisäämiseen liittyvät kysymykset.

Lue lisää Euroopan komission sivuilta