Takaisin artikkeleihin

Euroopan komissio kutsuu mukaan muotoilemaan uutta Bauhausia

""

Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen suunnitteluvaihe toteutetaan laajapohjaisena osallistavana yhteiskehittämismenettelynä, joka kestää kesään 2021 saakka.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan unionin luova aloite, jonka tavoitteena on auttaa löytämään hyvän suunnittelun kautta ratkaisuja tämän ajan haasteisiin. Aloitteessa kaadetaan raja-aitoja tieteen, teknologian, taiteen, kulttuurin ja sosiaalisen osallisuuden välillä yhdistäen suunnittelun, kestävän kehityksen, saavutettavuuden, kohtuuhintaisuuden ja investointien suuntaamisen näkökohdat. 

Uusi eurooppalainen Bauhaus kytkeytyy Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan. Ohjelman avulla Euroopasta on tarkoitus tulla ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvaa Bauhaus-hanketta: ”Kyse on kestävän kehityksen ja viihtyvyyden yhteensovittamisesta tavalla, joka tuo Euroopan vihreän kehityksen periaatteet käytännön tasolle ihmisten arkeen. Kaikki luovuus on nyt tarpeen. Uusi eurooppalainen Bauhaus on toivoa korostava projekti, jossa haemme parempia yhteiselämän muotoja pandemian jälkeiseen aikaan.” 

Hanke kutsuu arkkitehdit, suunnittelijat, insinöörit, taiteilijat, tutkijat ja kaikki asiasta kiinnostuneet mukaan aloitteen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitteluun voi osallistua hankkeen verkkosivuilla, jotka avattiin 18.1.2021 (linkki). Vaiheen tarkoituksena on kehittää aloitteen konseptia kartoittamalla uusia ideoita, määrittelemällä kiireellisimmät tarpeet ja haasteet sekä luomalla yhteyksiä eri osapuolten välille. Prosessiin tiiviimmin mukaan haluavat organisaatiot voivat verkkosivuilla ilmoittautua hankkeen kumppaneiksi. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen syksyllä 2021 julkaistaan ehdotuspyynnöt, joiden pohjalta käynnistetään viisi pilottihanketta eli perustaja-Bauhausia eri EU-maihin. Kaikissa piloteissa toiminnan kohteena on rakennettu ympäristö, mutta näkökulmat voivat vaihdella esimerkiksi ilmastohaasteista esteettömyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, rakennusalan digitalisoimiseen tai kestäviin bioresursseihin. Ideoille on tarjolla EU-rahoitusta kansallisella ja alueellisella tasolla. 

Kolmannessa vaiheessa on tarkoitus levittää ideoita ja toimintakonsepteja, verkostoida alaa ja vaihtaa tietoa Euroopassa ja laajemminkin.

Osana suunnitteluvaihetta komissio myöntää tänä keväänä ensimmäistä kertaa Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnon. Komissio palkitsee esimerkkitapauksia, jotka kuvastavat aloitteen keskeisiä arvoja ja herättelevät keskustelua elinympäristöjemme kehittämisestä.

Lue lisää ja osallistu keskusteluun englanniksi Uusi eurooppalainen Bauhaus -sivulla tästä linkistä.