Takaisin artikkeleihin

Euroopan komissio hakee ehdotuksia Uusi eurooppalainen Bauhaus -palkinnon saajiksi

Silta, jota ylittää pyöräilijä. taustalla moderni toimistorakennus

Palkinnoilla annetaan tunnustusta olemassa oleville saavutuksille ja tuetaan nuorta sukupolvea uusien konseptien ja ideoiden kehittämisessä.

Palkintojen kautta näkyvyyttä saavat esimerkit ja konseptit, jotka havainnollistavat kuinka kauniita ja kestäviä paikkoja on jo olemassa alueillamme, yhteisöissämme ja käytännöissämme. Ne nostavat esiin Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen kestävyyteen, estetiikkaan ja osallisuuteen liittyviä arvoja ja niiden tarkoitus on innostaa kehittämään aloitetta eteenpäin.

Palkinnot on jaoteltu kymmeneen eri kategoriaan, joissa jokaisessa myönnetään kaksi palkintoa. “New European Bauhaus Awards” -palkinto jaetaan olemassa oleville esimerkeille tai projekteille ja “New European Bauhaus Rising Stars” korkeintaan 30-vuotiaiden lahjakkuuksien lähettämille ideoille.

Palkintokategorioita ovat muun muassa poikkitieteelliset koulutusmallit, ratkaisut rakennetun ympäristön ja luonnon yhteisevoluutioon sekä rakentaminen kiertotalouden hengessä. Tutustu palkintokategorioihin ja niiden kuvauksiin tästä linkistä.

Ehdokkaat voivat olla EU-maiden kansalaisia tai EU:n ulkopuolelta, kunhan heidän projektiansa tai ideaansa kehitetään tai toteutetaan EU:n alueella. Ehdotukset on jätettävä viimeistään 31. toukokuuta.

Lue lisää tästä linkistä.

Uusi eurooppalainen Bauhaus on Euroopan unionin luova aloite, jonka tavoitteena on auttaa löytämään hyvän suunnittelun kautta ratkaisuja tämän ajan haasteisiin. Aloitteessa kaadetaan raja-aitoja tieteen, teknologian, taiteen, kulttuurin ja sosiaalisen osallisuuden välillä yhdistäen suunnittelun, kestävän kehityksen, saavutettavuuden, kohtuuhintaisuuden ja investointien suuntaamisen näkökohdat.

Jaa tämä artikkeli