Takaisin artikkeleihin

Finimalism nostaa suomalaisen designosaamisen profiilia

Kuvituskuva, jossa lukee Archinfo, Fashion Finland ja Finnish Design Info

Archinfo, Fashion Finland ja Finnish Design Info jatkavat yhteistyötään uuden EU-rahoitteisen hankkeen parissa. Kolme suunnittelualan viestinnällistä toimijaa vahvistavat yhteisvoimin Suomen maakuvaa arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun avulla sekä jakavat Finnish Design -brändin tarinan maailmalle.

Maailmalla design-käsitteeseen luetaan arkkitehtuuri, muoti ja muotoilu. Myös Finnish Designin kansainvälisesti tunnetuimmat nimet edustavat näitä kolmea suunnittelualaa. Asiantuntijapiireissä design tunnetaan Suomen vahvuutena, mutta työtä riittää yhä osaamisemme syventämisessä – ja sen esittelyssä kansainväliselle yleisölle.

Organisaatioiden luoman yhteistyömallin pohjalta syntynyt konsepti, Finimalism, keskittyy Finnish Design -brändin uudistamiseen. Kampanja tähtää arkkitehtuurin, muotoilun ja muodin profiilin nostoon erityisesti kestävän kehityksen ratkaisujen tarjoajana ja mielipidevaikuttajana. Hanke vahvistaa Suomen asemaa vihreän siirtymän rohkeana innovaattorina ja suunnittelualojen kärkiosaajana.

Hankkeen puitteissa luodaan uusi digitaalinen alusta ja julkaisusarja, tuotetaan tapahtumia ja tehdään kohdennettua viestintätyötä erityisesti kansainväliselle yleisölle. Finimalism yhdistää ennestään arkkitehtuurin, muodin ja muotoilun verkostoja ja kehittää alan viestintätoimijoiden välistä kestävää yhteistyömallia.

Yhteistyössä kolme hankekumppania hyödyntävät kunkin vahvuusalueita ja avaavat toisilleen väyliä uusien yleisöjen luo. Lisäksi hankekumppanit tavoittavat kaikille uusia yleisöjä luomalla tapahtumia ja yhteistyömuotoja, joissa pääroolissa on Finimalismin ajamat kestävät arvot.

Finimalismin sisällöt juontavat inspiraationsa ratkaisuista, joissa vähemmällä luonnonresurssien haaskaamisella voidaan luoda entistä parempaa elämää. Ydinsanoma näkyy myös konkreettisesti kampanjan toteutuksessa esimerkiksi vihreän koodin hyödyntämisessä ja läpinäkyvässä viestintä- ja tapahtumatoimien hiilijalanjälkien seurannassa.

Finimalismin ytimessä on kestävän kehityksen heittämä haaste kaikille aloille: miten luoda arvoa ja kasvua radikaalisti vähemmillä resursseilla – ei vain less is more vaan more with less.

"Finnish Designilla on mittaamattoman paljon annettavaa vihreän siirtymän keskellä olevalle maailmalle. Samalla ilmastokriisin ja luontokadon ratkaiseminen on valtava mahdollisuus täällä toimiville arkkitehdeille, muotoilijoille, muotisuunnittelijoille ja suunnittelualojen eri toimijoille. Meille on tarjolla kerran sukupolvessa -tyyppinen tilaisuus näyttää osaamistamme, vahvistaa näkyvyyttämme ja samalla kutsua kaikki ratkaisemaan yhdessä koko maapallon kokoista haastetta”, toteaa projektipäällikkö Katja Lindroos Finnish Design Infolta.

Projektipäällikön lisäksi hankkeen ydintiimissä toimii kaksi projektityöntekijää, mediatuottaja Ilona Vuori Fashion Finlandilta ja sisällöntuottaja Anna Rusi Archinfolta.

Finimalism-kampanjaa edelsi vuonna 2022 Archinfon, Fashion Finlandin ja Finnish Design Infon yhteinen, opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, joka rakensi pohjaa tiedotuskeskusten väliselle yhteistoimintamallille. Yhteistyön suunnittelu alkoi kesällä 2021 Fashion Finlandin aloitteesta.