Takaisin artikkeleihin

Huussi valloittaa Venetsian arkkitehtuuribiennaalin – Suomen näyttely visioi vettä säästävää ja ravinteet kierrättävää saniteettiratkaisua

Kuvakollaasi erilaisista huusseista

HUUSSI RY, BIOLAN, METSÄHALLITUS, ANTERO JOKINEN, EMMI KESKISARJA, ARJA RENELL

Vuoden 2023 Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa Suomen paviljongissa nähdään The Dry Collectiven näyttely 'Huussi'. Näyttely käsittelee veden ja ravinteiden kiertokulun arkkitehtuuria ja kyseenalaistaa itsestään selvänä pitämämme saniteettiratkaisun, vesi-wc:n.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon tuottama näyttely Huussi – Imagining the future history of sanitation uudelleenarvioi saniteettijärjestelmäämme aikana, jolloin juomaveden ja ruuantuotannon riittävyys on maailmanlaajuinen ongelma.

”Suomen paviljongissa nähtävän näyttelyn aihe on mitä ajankohtaisin. Tämänvuotisen Venetsian arkkitehtuuribiennaalin pääkuraattorin Lesley Lokkon mukaan arkkitehdeilla on kyky esittää kunnianhimoisia ja luovia ideoita, jotka auttavat meitä kuvittelemaan oikeudenmukaisemman ja optimistisemman yhteisen tulevaisuuden. Tähän kiteytyy myös The Dry Collectiven suunnitteleman näyttelyn sisältö: arkkitehdit voivat yhdessä löytää ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin, ja näin arkkitehtuuri voi palvella yhteiskuntaa”, kertoo näyttelyn komissaarina toimiva Archinfon toiminnanjohtaja Katarina Siltavuori.

Huussi-näyttely ammentaa suomalaisesta kulttuuriperinnöstä – mökkihuussi on kaikille suomalaisille tuttu.

”Suomalaisille arkkitehdeille on luontevaa tuoda aihe esille, avata keskustelu kansainvälisellä areenalla ja haastaa ammattikuntaa aikana, jolloin meidän tulee aktiivisesti etsiä kestävämpiä ratkaisuja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Näyttelyssä korostuu arkkitehtien rooli yhteiskunnallisten kysymysten esittäjinä ja yhteisen edun ja ympäristön puolustajina”, sanoo Huussi-näyttelyn kuraattori Arja Renell.

Nykyiset kulutustottumukset yhdistettyinä väestönkasvuun ja ilmastonmuutokseen ovat johtaneet vedenpuutteeseen ympäri maailmaa, Euroopassakin. Tämä näkyi selvästi esimerkiksi Rhein- ja Po-jokien kuivumisena kesällä 2022, ja Ison-Britannian hallituksen mukaan veden puute on jo uhka olemassaolollemme. Suomen paviljongissa nähtävä näyttely kysyy, onko enää perusteltua käyttää 30 prosenttia vedestämme ulosteiden alas huuhtelemiseen.

Saksan Rhein-joki kesällä 2022. kuva: Jochen Tack, ImageBRO / Shutterstock

Vesi-wc:hen perustuva infrastruktuuri hukkaa myös ruuantuotannolle välttämättömiä ravinteita. 1800-luvun lopulta lähtien maataloudessa on käytetty pääasiassa kemiallisia lannoitteita, joiden tuotanto tuhoaa luontoa ja saastuttaa vesistöjä ja pohjavesiä. Typpilannoitteiden tuotanto aiheuttaa valtavat kasvihuonepäästöt, ja fosforilannoitteiden tuotanto perustuu ympäristölle pysyviä haittoja aiheuttavaan kaivosteollisuuteen. Kemialliset lannoitteet tuhoavat myös maaperän mikrobistoa ja johtavat lopulta viljelymaan köyhtymiseen.

Suuri osa ulosteiden sisältämistä ravinteista, erityisesti typpi ja fosfori, häviää kemiallisissa jätevedenpuhdistusprosesseissa tai päätyy vesistöihin, joissa ravinteet aiheuttavat rehevöitymistä. Kuivakäymäläratkaisujen laajempaa hyödyntämistä visioiva näyttely nostaa vedensäästön ohella esiin sen, miten oikealla tavalla eroteltuna ja kompostoituna ulosteiden ravinteet voidaan tehokkaasti kierrättää ja palauttaa ruuantuotantoon.

”Huussi toimii eräänlaisena sympaattisena sisääntulona aiheeseen, jonka todelliset haasteet ovat kaupunkimittakaavassa”, kertoo kuraattori Arja Renell.

”Euroopassa on jo tehty useita kokeiluja erilaisista järjestelmistä, jotka kuluttavat huomattavasti vähemmän vettä. Tuomme esiin sen, minkä mittaluokan kysymys vedenkulutus ja hukattujen ravinteiden määrä on nykyisessä sanitaatioinfrastruktuurissa. Haluamme näyttelyn toimivan keskustelunavauksena tärkeälle aiheelle, jota ei rakennetun ympäristön suunnittelussa ole vielä näkyvästi kyseenalaistettu. Koemme tärkeäksi myös sen, että emme lähde esittämään kuivakäymälöitä ratkaisuna vain muihin maihin, vaan meidän on sitouduttava korjaamaan myös omia toimintatapojamme”, sanoo Arja Renell.

The Dry Collective: vasemmalta Barbara Motta, Eero Renell, Arja Renell, Janne Teräsvirta, Antero Jokinen ja Emmi Keskisarja. kuva: Pertti Nisonen / Archinfo

Huussi-näyttelyn toteuttaa työryhmä The Dry Collective, johon kuuluvat Arja Renellin (FI) lisäksi arkkitehdit Emmi Keskisarja (FI), Barbara Motta (IT), Eero Renell (FI) ja Janne Teräsvirta (FI) sekä graafinen suunnittelija Antero Jokinen (FI). Näyttelykonsepti valittiin avoimen näyttelyhaun kautta.

Lue lisää työryhmästä ja näyttelyhausta

Näyttelyn päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Näyttely toteutetaan Suomen Kulttuurirahaston tuella. Näyttelyä tukevat myös LAB Muotoiluinstituutti, Stora Enso, Durat, Biolan, Fiskars, Helsinki Distilling Company ja Suomen suurlähetystö, Rooma.

Huussi-näyttely nähdään arkkitehti Alvar Aallon suunnittelemassa Suomen paviljongissa Venetsian Giardinissa. Kahdeksannentoista Venetsian arkkitehtuuribiennaalin teemana on "The Laboratory of the Future”. Biennaali on avoinna yleisölle 20.5.–26.11.2023.