Takaisin artikkeleihin

Kansainvälisen Alvar Aalto -tutkijatapaamisen Call for Papers -haku on käynnissä 26.1.2020 saakka

Alvaraaltotutkijaseminaari 1

Neljännen kansainvälisen Alvar Aalto -tutkijatapaamisen Call for Papers -kutsu on avoinna. (Ever)green Alvar Aalto -teemainen seminaari herättelee pohtimaan, kuinka ajankohtaisia Alvar Aallon työskentelymenetelmät ja arkkitehtuurin taustalla vaikuttavat ajatukset ovat ja kuinka ne heijastuvat tämän päivän arkkitehtuuriin ja suunnitteluun. Tapahtuma järjestetään Porissa 27.–28.8.2020. 

Seminaarin teemaa lähestytään käytännöllisistä, teoreettisista, metaforisista ja kulttuurisista lähtökohdista ja muun muassa seuraavin kysymyksenasetteluin:

  • Voidaanko  Alvar Aallon arkkitehtuuria ja muotoilua pitää kestävän suunnitteluperiaatteen mukaisina? 
  • Kuinka Alvar Aallon suunnittelutyö ja tuotanto heijastuu ja vaikuttaa arkkitehtuurin kentällä? 
  • Miten kestävän kehityksen periaatteet huomioidaan Alvar Aallon rakennusten korjauksissa ja uudiskäytön suunnittelussa?

”Seminaari tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden keskustella modernin arkkitehtuurin korjaushankkeista suunnittelututkimuksen näkökulmasta. Käytännön suunnitteluun nojaava tutkimus, joka englanninkielisessä tutkimuskeskustelussa tunnetaan practice-led tai practice-based -nimikkeillä, on arkkitehtuurin tutkimuskentällä vielä melko uutta, etenkin Suomessa”, kertoo seminaarin ohjausryhmään kuuluva, Aalto-yliopiston vanhempi yliopistonlehtori Anni Vartola

Tutkijatapaamisessa pohditaan myös Alvar Aallon asemaa sekä oman aikansa kollegojen että nykyarkkitehtien keskuudessa. 

Alvar Aalto -akatemia kutsuu tutkijoita ja eri alojen asiantuntijoita tutkimaan aihetta (Ever)green Alvar Aalto ja lähettämään tutkimusabstrakteja seminaariin. Seminaarin Call for Papers -kutsu on avoinna 26.1.2020 saakka. 

Tarkemmat ohjeet seminaarista sekä abstraktien lähettämisestä löytyvät Alvar Aalto -säätiön sivuilta täältä.

(EVER)GREEN ALVAR AALTO
4th Alvar Aalto Researchers’ Network Seminar 
27.–28.8.2020
Pori

Kansainvälinen Alvar Aalto -tutkijatapaaminen järjestetään yhteistyössä Alvar Aalto -akatemian ja Porin kaupungin kesken. Pori kuuluu kansainväliseen Alvar Aalto -kaupunkien verkostoon ja toimii verkoston puheenjohtajakaupunkina yhdessä Euran kanssa vuonna 2020. Alvar Aalto tutkijaverkosto palvelee keskustelukanavana ja yhteyksien rakentajana kansainvälisten Alvar Aalto -tutkijoiden välillä.

Jaa tämä artikkeli