Takaisin artikkeleihin

Kaupunkiagentit: Valoa tilassa

Valoa-tilassa

Valoa tilassa -työpajaan osallistui Tampereen Tesoman koulun 9-luokkalaisten kuvataideryhmä. Työpajan suunnitteli ja ohjasi muotoilija ja valotaiteilija Reija Pasanen.

Työpajassa tutustuttiin erilaisiin valaistustapoihin sekä nostettiin esiin valotaiteen mahdollisuuksia ympäristön elävöittämisessä. Samalla perehdyttiin visuaalisen suunnitteluprosessin eri vaiheisiin - ideoinnista havainnollistamiseen ja edelleen toteutukseen. Työpajaympäristönä toimi oma koulurakennus, joka oli myös areena valotaideteosten esittämiselle koulun syystapahtumassa, Marrasmarkkinoilla.[embed]https://youtu.be/50f4UDfhStI[/embed]

Työpaja vaihe vaiheelta

Valon ulottuvuuksia rakennetussa ympäristössä
Työpaja aloitettiin tutustumalla valonkäytön ja valaistuksen menetelmiin. Samalla perehdyttiin erilaisiin valaisimiin ja testattiin, kuinka valon väriä ja sävyä voi muuttaa värikalvoilla. Koulurakennuksen arkkitehtuuria ja sen erilaisia tiloja tutkittiin pienryhmissä. Tavoitteena oli löytää mielenkiintoisia paikkoja valoteosten toteuttamista varten. Kiinnostavat tilat valokuvattiin seuraavaa vaihetta varten mahdollisimman monesta eri tulokulmasta.
Ideasta jalostuva suunnitelma
Kun ryhmät olivat päättäneet valoteostensa toteutuspaikat, ryhdyttiin alustavia ideoita jalostamaan suunnitelmiksi, jotka toteutettiin piirtämällä valokuvien tulostettuihin kopioihin. Samalla mietittiin, miten valaisimet sijoitetaan kuhunkin kohteeseen ja kuka työryhmän jäsenistä vastaa mistäkin toteutusvaiheen tehtävästä.
Oman valaistuksen toteutus
Valotaideteoksia rakennettiin kulkemisen reiteille ja saapumisen paikkoihin; koulun sisääntulokäytävään, pääaulaan ja juhlasaliin. Erilaiset valaisimet asennettiin paikalleen ja kytkettiin päälle. Teosten välityksellä haluttiin korostaa reittejä ja paikkoja, jotka eivät normaalisti olleet juhlavasti valaistuja.
Valoteokset luomassa tunnelmaa tapahtumaan
Suuri yleisö pääsi nauttimaan valoteosten luomasta tunnelmasta koulun syystapahtumassa Marrasmarkkinoilla.[divider]

OPS-yhteydet ja huomioita sovellettavuudesta

Valoa tilassa -työpaja toteutettiin osana 9-luokan kuvataiteen opetusta kolmen kaksoistunnin aikana. Työpaja tarjoaa kiinnekohtia sekä peruskoulun laaja-alaisen osaamisen että lukioile yhteisten aihekokonaisuuksien tavoitteisiin.[divider]

Tausta-aineistoa

[divider]Kaupunkiagentit: Valoa tilassa -työpaja on toteutettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Lapset kaupungissa -hanketta, jota koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.