Takaisin artikkeleihin

SISU-kollektiivin taide taistelee luontokatoa vastaan

Kaksi hymyilevää naista istuu rakennusjätteen päällä roskalavalla.

Antti Annanpalo/ SISU-kollektiivi

Maisema-arkkitehtien Sini Parikan ja Suvi Saastamoisen taidekollektiivi on valittu toteuttamaan kaksi taideteosta Turkuun. Kollektiivi pyrkii teoksillaan tuomaan esille ihmisten huolta luonnon nykytilasta.

Luonnon monimuotoisuuden tulevaisuus on asia, joka huolestuttaa ja koskettaa ihmisiä ympäri maapalloa. Synkistä tulevaisuuden näkymistä huolimatta luonnon puolesta taistellaan monin eri tavoin. Myös maisema-arkkitehtuurin ja taiteen saroilla pyritään vaikuttamaan luontokadon estämiseen.

Maisema-arkkitehtien Sini Parikan ja Suvi Saastamoisen perustama SISU-taidekollektiivi on osana tätä muutokseen pyrkivää kenttää. Kollektiivi kokee ympäristörakentamisen ja taiteen suurina voimavaroina, mutta niiden suunnittelussa tulee huomioida kestävyys ja vastuullisuus. Kollektiivi näkee, että kestävyysmurrosta varten tarvitaan innovatiivista toimintakulttuuria sekä aloja ylittävää yhteistyötä ja keskustelua. Aiemmin kollektiivi tuli tunnetuksi Espoon kaupungille toteutetusta Rakkauskirjeitä luonnolle -teospilotistaan, joka valittiin 30 hakemuksen joukosta toteutettavaksi teokseksi.

Rakkauskirjeitä luonnolle -teoksen tarkoituksena oli toimia kuin luonnon postilaatikkona, jonka kautta ihmiset voisivat lähettää mietteitään ja ajatuksiaan. Teosta varten lähetettiin yli sata kirjettä, joissa nousi kierrätyksen tärkeyden lisäksi vahvasti esiin huoli ihmisten luontoon jättämästä jäljestä. Runolliset, tarinalliset ja maailmaa syleilevät kirjeet kuratoitiin ja luettiin äänitteeksi, joka kuului kierrätyskeskuksen jätemateriaalista rakennetun teossarjan ympärillä Espoonlahden ympäristössä reilun viikon ajan elo-syyskuun 2023 vaihteessa.

Kollektiivin seuraavat taideoteokset sijoittuvat Turkuun. Jo perinteeksi muodostunutta Turun kesäkatua varten valittiin kaupungin järjestämässä pop-up-taiteen ohjelmahaussa pääteokseksi SISU-kollektiivin teos Rakkauskirjeitä merelle. Kahdentoista ehdotuksen joukosta valittu teos toimii tilallisena ääni-installaationa aina kesäkuusta elokuun loppuun saakka.

Alustava konseptikuva tulevasta Rakkauskirjeitä merelle -taideteoksesta. kuva: SISU-kollektiivi

Nauhoitettujen kirjeiden lisäksi teosta varten tehdään kierrätysmateriaaleista neljän metrin korkuinen merivuokko. Merivuokko valikoitui inspiraation lähteeksi, sillä merivuokkoa tavataan niin paikallisesti kuin ympäri maailmaa ja sen suurimpina tulevaisuudenuhkina ovat ilmastonmuutos ja ihmisten aiheuttava toiminta. Teoksen pääasiallisina materiaaleina ovat taipuva kaapelinsuojaputki ja vaneri, jotka Lassila & Tikanoja on kerännyt kierrättämistään rakennustyömaiden jätemateriaaleista.

SISU-kollektiivi toteuttaa myös joulukuussa 2024 yhteistyössä Forum Marinumin kanssa Turun Linnanniemeen valoa hohtavan Rokko-taideteoksen. Teoksen tarkoituksena on muistuttaa ihmisiä merien muovijäteongelmista tarinallisella tavalla.

SISU-kollektiivin Sini Parikka on opintovapaalla Archinfon tuottajan ja Venetsian arkkitehtuuribiennaalin projektipäällikön tehtävästä.

Rakkauskirjeitä merelle -taideteokseen voi osallistua kirjoittamalla oman rakkauskirjeensä 5.5. mennessä täällä.

Seuraa SISU-kollektiivin prosessia ja toimintaa Instagramissa.