Takaisin artikkeleihin

Suomi mukaan Davosin julistukseen

Infografiikka, jossa keskellä mustassa ympyrässä "High-quality Baukultur" ja ympärillä sinisiä ympyröitä, joissa "Governance", "Diversity", "Context", "Functionality", "Beauty", "Environment", "Economy" ja "Sense of Place".

Maailman talousfoorumin yhteydessä vuonna 2018 alun perin julkistettu julistus vahvistaa kulttuurisia näkökulmia rakentamisessa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on allekirjoittanut päätöksen, jolla Suomi hyväksyy Davosin julistuksen. Julistuksella halutaan edistää ja lisätä kiinnostusta hyvää rakennuskulttuuria kohtaan sekä vahvistaa kulttuurisia näkökulmia rakentamisessa ja ympäristön suunnittelussa talouden ja tekniikan rinnalla. 

Davosin julistus painottaa rakennetun ympäristön laadun merkitystä hyvinvoinnille, elämänlaadulle ja kestävälle kehitykselle. Julistus koskee sekä uudisrakentamista että kulttuuriperintöä olemassa olevan ympäristön osana. 

“Pidän tärkeänä, että Suomi on myös valtiona aktiivinen arkkitehtuurin saralla. Rakennetun ympäristön kestävyydestä, terveellisyydestä ja viihtyisyydestä huolehtiminen on meidän kaikkien asia”, toteaa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

“Parhaimmillaan laadukas elinympäristö edistää myös yhteisöllisyyttä. Tämän huomioimista pidän keskeisenä koronan jälkeisissä jälleenrakennustoimissa. Ihmiset tarvitsevat paikkoja ja tiloja, joissa kohdata toisiaan”, Kurvinen jatkaa.

Davosin julistus tukee myös uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman Apoli2020:n toimeenpanoa. Julistuksen sisältö kytkeytyy lisäksi useisiin muihin pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitteisiin, kuten rakentamisen laadun parantamisen ja kestävän kaupunkikehityksen tukemiseen, maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen ja kulttuuriperintöstrategian laatimiseen.

Julistus hyväksyttiin vuonna 2018 Maailman talousfoorumin yhteydessä eurooppalaisten kulttuuriministereiden epävirallisessa kokouksessa, jossa Suomi ei ollut mukana. Kyseessä on poliittinen julistus eikä oikeudellisesti sitova valtiosopimus.

Linkit (aukeavat uuteen välilehteen):

Lue suomenkielinen Davosin julistus tästä.
Lisätietoa englanniksi tästä.