Takaisin artikkeleihin

Kaupunkiagentit: Tulkintoja urbaaneista paikoista

kalliontyopaja-2

Tulkintoja urbaaneista paikoista -työpajaan osallistui Kallion ilmaisutaidon lukion kuvataideryhmä Helsingstä. Työpajan, joka on osa Lapset kaupungissa -hankkeen Kaupunkiagentit-työpajasarjaa ohjasi näyttelijä Veera W. Vilo.

Työpajassa tutustuttiin arkkitehtuuriin paikan hengen käsitettä painottaen sekä tutkittiin kaupunkitilaa moniaistisesti eläytyen ja paikkasidonnaisen teatterin menetelmiä hyödyntäen. Pienryhmien valitsemiin erilaisiin kaupunkitiloihin syntyi työpajan tuotoksena esityksiä, joiden lähtökohtana olivat ympäristössä tehdyt aistihavainnot ja erilaisista paikoista tehdyt tulkinnat.[embed]https://youtu.be/1UgQa9b7JpQ[/embed][divider]

Työpaja vaihe vaiheelta

Arkkitehtuuri - paikka - teatteri
Arkkitehtuurin ja paikkasidonnaisen teatterin saloihin tutustuttiin lyhyin alustuksin. Arkkitehtuuri esiteltiin pienistä yksityiskohdista suuriin kokonaisuuksiin ulottuvana sekä paikan henkeä toteuttavana ilmiönä. Itsenäiselle kaupunkitilojen tutkimusmatkalle lähteviä pienryhmiä pyydettiin kiinnittämään erityistä huomiota erilaisiin soppiin ja koloihin, mahdollisuuksien paikkoihin sekä valitsemaan niistä omansa seikkaperäisemmän tarkastelun kohteeksi.
Havaintoja kaikilla asiteilla
Paikkoja tutkittiin eri näkökulmista ja kaikkia aisteja käyttäen. Ensin paneuduttiin tilan henkilökohtaiseen kokemukseen, kirjattiin muistiin paikan herättämät välittömät ajatukset ja tuntemukset. Tarkastelua jatkettiin keskittymällä eri aistien välittämään informaatioon ja kokeilemalla, miten muut aistit herkistyvät, jos näköaisti suljetaan pois. Nämäkin aistimukset kirjattiin muistiin mahdollisimman kuvaavasti ja tarkasti, adjektiiveja säästelemättä.
Dokumentointi ja jakaminen
Paikkaa dokumentoitiin myös piirtämällä ja valokuvaamalla. Erityistä huomiota kiinnitettiin paikan fyysisiin rajoihin, sieltä avautuviin näkymiin sekä alati muuttuviin ominaisuuksiin kuten valaistuksen ja säätilan vaihteluihin. Valokuvat ja videot jaettiin some-alustalle yhteiseksi kuvapankiksi.
Havainnoista tulkinnaksi
Havainnoista ja tulkinnoista keskusteltiin luokassa muistiinpanojen äärellä. Tärkeimpien ryhmäkohtaisten avainsanojen pohjalta kehiteltiin lyhyitä esityksiä, tulkintoja paikan hengestä. Yhdestä paikasta saattoi syntyä monta tulkintaa: Kodikas mutta karu, loputon mutta ahdas, luonnon valtaama ja unohdettu. Teemoja ja ideoita saattoi testailla heti inspiraation synnyttyä tai esitystä suunnitella löyhän käsikirjoituksen varaan. Kokeellisuudelle ja improvisoinnille jätettiin tilaa. Esitystä suunniteltaessa pohdittiin, tarvitaanko performanssia varten rekvisiittaa. Valmiit suunnitelmat esiteltiin ohjaajalle ja toisille ryhmille.
Paikkasidonnainen performanssi
Performanssien esittämiseen valmistauduttiin pikaisin harjoituksin. Ratkaisut mahdollisiin ongelmakohtiin löydettiin improvisaatioon tukeutuen. Harjoittelun jälkeen lähdettiin yhteiselle kaupunkikierrokselle nauttimaan paikkasidonnaisista esityksistä ryhmien valitsemiin kaupunkitiloihin. Esitykset taltioitiin myös toisten iloksi ja innoitukseksi.
Arviointia ja keskustelua
Lopuksi keskusteltiin työpajan ja esitysten herättämistä ajatuksista. Mitä asioita performanssilla haluttiin ilmaista? Välittyikö esityksen viesti katsojille? Kuinka he sitä tulkitsivat? Olivatko esitykset luonteeltaan kantaaottavia, draamallisia vai kenties komediallisia? Miten työpaja vaikutti omaan käsitykseen kaupunkiympäristöstä? Löytyikö siitä jotain uutta ja yllättävää?[divider]

OPS-kiinnekohdat ja sovellettavuus

Työpaja toteutettiin kolmen kaksoistunnin aikana lukion KU2-kurssin Ympäristö, paikka, tila avauksena. Työpaja tarjoaa kiinnekohtia sekä peruskoulun laaja-alaisen osaamisen että lukioile yhteisten aihekokonaisuuksien tavoitteisiin. Sillä on kuvataiteen lisäksi yhtymäkohtia myös äidinkielen (kokemusten sanallistaminen, performanssilla ilmaisu) ja liikunnan sekä pienin lisäyksin maantiedon ja matematiikan (kaupunkisuunnistus, ilmansuunnat, kartat, mittakaavan muunnokset) tavoitteisiin ja sisältöihin.[divider]

Tausta-aineistot ja kirjallisuusvinkit

[divider]Kaupunkiagentit: Tiloja ja tunnelmia tekstiileillä -työpaja toteutettiin osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Lapset kaupungissa -hanketta, jota koordinoi Arkkitehtuurin tiedotuskeskus.