Takaisin artikkeleihin

UK Architects Declare on julkaissut uudistavan suunnittelun oppaan

Kuivunut joki, jonka päällä silta ja taustalla korkeita rakennuksia.

Jochen Tack, imageBRO / Shutterstock

Ison-Britannian Architects Declare -liikkeen julkaiseman 43-sivuisen Regenerative Design Primer -oppaan tarkoituksena on auttaa arkkitehteja ja muita suunnittelijoita johtamaan kehitystä kohti uudistavaa suunnittelua.

Vuonna 2023 Stockholm Resilience Centre hälytti, että ihmiskunta on ylittänyt kuusi yhdeksästä ihmiskunnan selviytymisen kannalta kriittisestä planeetan kestokyvyn rajasta. Vuosikymmeniä olemassa olleet kestävyyssuunnitelmat eivät ole johtaneet tarvittavaan muutokseen, ja lyhyen aikavälin voittoihin pitkäaikaisen kestävyyden sijaan pyrkivä ihmiskunta on edelleen tuhon tiellä. Tarvitsemme perustavanlaatuisen muutoksen, ja sen on tapahduttava heti.

Näin totesi joukko brittiläisarkkitehteja jo vuonna 2019 perustaessaan Architects Declare -liikettä. Nyt liike on julkaissut oppaan Regenerative Design Primer. Opas viitoittaa polun arkkitehdeille ja suunnittelijoille, jotka haluavat työssään rakennetun ympäristön parissa harjoittaa uudistavaa suunnittelua ja jotka ovat sitoutuneet kestävään tulevaisuuteen.

Vuoden 2023 päivitys Planetary boundaries -kaavioon osoittaa, miten planeetan kestokyvyn rajat on jo ylitetty kuudella osa-alueella. kuva: Azote for Stockholm Resilience Centre, based on analysis in Richardson et al 2023

Oppaassa hahmotellaan käytännön vaiheita, edistetään yhteistä kieltä ja herätetään luottamusta uudistavien periaatteiden omaksumiseen. Britannian arkkitehtiliiton Royal Institute of British Architectsin (RIBA) kehittämien työvaiheiden mukaisesti jäsennelty ohjeistus perustuu kolmeen keskeiseen uudistavan suunnittelun periaatteeseen: olla hyvä esi-isä, kehittyä yhdessä luonnon kanssa ja luoda oikeudenmukainen tila ihmisille.

Keskeistä regeneratiivisessa paradigmassa on sen poikkeaminen perinteisistä kestävän kehityksen lähestymistavoista. Uudistavalla suunnittelulla ei pyritä vain vähentämään haittoja vaan luomaan kaikille elämänmuodoille myönteisiä vaikutuksia. Se siis luopuu ihmiskeskeisyydestä ja kattaa kokonaisten ekosysteemien hyvinvoinnin.

Uudistavan suunnittelijan rooli on keskeinen tässä siirtymässä. Suunnittelijat vaalivat visiota kukoistavasta tulevaisuudesta, edistävät siirtymistä rappeuttavista uudistaviin käytäntöihin ja torjuvat aktiivisesti tuhoisia malleja. Yhteistyö eri tieteenalojen, sektoreiden ja yhteisöjen välillä on myös välttämätöntä systeemisen muutoksen aikaansaamiseksi.

regenerative design primer
Regenerative Design Primer -opas on luettavissa verkossa. kuva: UK Architects Declare

Linkki Regenerative Design Primer -oppaseen

UK Architects Declare on ollut eturintamassa edistämässä uudistavaa suunnittelua siitä lähtien, kun liike vuonna 2019 kokosi arkkitehdit julistamaan ilmasto- ja biodiversiteettihätätilan. Toukoukuussa 2020 Suomi liittyi mukaan arkkitehtien maailmanlaajuiseen julistukseen, joka on sittemmin laajentunut koskemaan koko rakennusalaa.

Suomen julistuksen perustaja-allekirjoittajina oli joukko aktiivisia ja ympäristötietoisia arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistoja, ja Archinfo yhdessä Arkkitehtitoimistojen liiton, Suomen arkkitehtiliiton ja Suomen maisema-arkkitehtiliiton kanssa auttoi julistuksen perustamisessa. Julistuksen on allekirjoittanut toistaiseksi 161 arkkitehti- ja maisema-arkkitehtitoimistoa. 

Linkki Suomen Architects Declare -julistukseen