Takaisin artikkeleihin

Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma on julkaistu

Sinisävyinen taustakuva, oikeassa reunassa ilmakuva, edessä valkoinen laatikko, jossa teksti Kohti kestävää arkkitehtuuria

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma vuosille 2022–2035 julkaistiin 20.1.2022. kuva: valtioneuvoston julkaisut

Valtioneuvoston torstaina 20.1.2022 julkaisema Suomen uusi arkkitehtuuri-poliittinen ohjelma korostaa arkkitehtuurin kykyä tukea hyvinvointia ja yhteiskunnan kestävyyttä. Vuoteen 2035 ulottuva ohjelma asettaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla rakennetun ympäristön kokonaisvaltaista kestävyyttä kehitetään.

Vuodesta 2019 lähtien valmistellun uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman kantavia teemoja ovat arkkitehtuurin vaikutus ihmisten ja luonnon hyvinvointiin sekä hyvän suunnittelun merkitys aikaa kestävän ja muuntautumiskykyisen rakennetun ympäristön luomisessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteen mukaan ohjelma korostaa arkkitehtuurin merkitystä osana jokaisen arkea. Tietoisuutta rakennetun ympäristön merkityksestä meille jokaiselle vahvistetaan muun muassa arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen keinoin. Jakamalla tietoa lisätään ymmärrystä kulttuurisista arvoista osana paikkojen identiteettiä. Kulttuurin, taiteen ja kulttuuriperinnön läsnäolo rakennetussa ympäristössä tukee hyvinvointia, alueellista elinvoimaa ja kansainvälistä vetovoimaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen nostaa esiin potentiaalin vahvistaa entisestään Suomen kansainvälistä tunnettuutta arkkitehtuurimaana, uusien ja kestävien ratkaisujen luomisen myös talouskasvun tueksi sekä koulutuksen ja tutkimuksen. ”Alan osaamisen ja työvoiman turvaamiseksi arkkitehtuurin alan ammattilaisten tulevat osaamis- ja työvoimatarpeet on hyvä selvittää”, Kurvinen toteaa.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari peräänkuuluttaa ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi rakentamisen haitallisten vaikutusten torjumista kaavoituksesta ja rakennussuunnittelusta lähtien sekä uusia työkaluja ja yhteistyön muotoja. Hän painottaa myös eriarvoisuuden torjumista laadukkaalla rakennetulla ympäristöllä: ”Rakennettua ympäristöä pitää suunnitella ja kehittää yhdessä käyttäjien kanssa ja kuulostella herkällä korvalla myös tulevia tarpeita erilaisilla alueilla”.

Ohjelman jalkautus alkaa

Suomen ensimmäinen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma valmistui vuonna 1998. Nyt julkaistun ohjelman valmisteli opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä. Ohjelman laatimiseen ja kommentointiin osallistui laaja joukko toimijoita, joilla on ratkaiseva rooli myös siinä, miten ohjelma toteutuu. Ohjelma korostaakin, että laadukas rakennettu ympäristö voi syntyä vain, jos yhteistyö suunnittelijoiden, rakennuttajien ja muiden avaintoimijoiden välillä toimii, käyttäjiä unohtamatta.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo laati opetus- ja kulttuuriministeriölle vuonna 2017 esiselvityksen arkkitehtuuripoliittisen ohjelman suuntaviivoista. Lue esiselvitys tästä (linkki, aukeaa uuteen välilehteen).

Työryhmä ohjelmaehdotuksen laatimiseksi asetettiin huhtikuussa 2019, ja Archinfo toimi työryhmän sihteeristönä. Työryhmä luovutti ehdotuksensa tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikolle ja ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkoselle tammikuussa 2021, minkä jälkeen ohjelmaehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle ja siitä teetettiin tieteellinen arviointi. Ohjelma viimeisteltiin valtakunnalliseksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi, Kohti kestävää arkkitehtuuria, lausuntopalautteen, sidosryhmäkeskustelujen ja tutkijoilta saadun palautteen pohjalta.

Arkkitehtuuripolitiikan jalkautusta alkaa osaltaan viedä eteenpäin Taiteen edistämiskeskus (Taike), jossa arkkitehti Mika Savela toimii taideasiantuntijana.

”Nyt, kun Apoli on julkaistu, päästään kehittämään laaja-alaisia verkostoja ohjelman valtakunnalliseksi edistämiseksi. Tavoitteenamme on tukea paikallisten arkkitehtuuriohjelmien toteutusta laatimalla ohjeistusta ja jakamalla tietoa mutta myös etsimällä uusia toimintamalleja asukkaiden ja eri toimijoiden osallistumiseen. Valtakunnallinen Apoli luo tähän hyvän pohjan”, sanoo Savela.

Archinfo seuraa valtakunnallisten toimenpiteiden toteutusta ja viestii siitä. Toimenpiteille on sidosryhmäkeskustelujen pohjalta osoitettu laaja joukko eri vastuutahoja. Archinfo on mukana useamman toimenpiteen toteutuksessa, ja keväällä 2022 käynnistetään Archinfon johdolla hanke kansalaiskeskustelun ja osallisuuden vahvistamiseksi.

Linkki Arkkitehtuuripoliittiseen ohjelmaan valtioneuvoston sivuilla
Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön tiedotteeseen 20.1.2022