Takaisin artikkeleihin

Uusia hakuja tukemaan kestävien elämäntapojen ja julkisten tilojen yhteiskehittämistä

The Fantastic Forest Phenomenon4 e1649076599951

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on käynnistänyt kaksi Uusi eurooppalainen Bauhaus -hakua. Haut keskittyvät kansalaisaktivismiin ja julkisten tilojen parantamiseen.

Citizen Engagement Activities -haun keskiössä on kansalaisten osallistaminen paikallisten haasteiden tunnistamiseen ja ratkaisemiseen. Tavoitteena on kannustaa kansalaisia kehittämään uusia tuotteita, palveluita tai ratkaisuja, jotka tukevat kestäviä elämäntapoja. Hakija voi olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö. Rahoitusta voi saada aina 15 000 euroon asti ja hankkeen voi rahoittaa kokonaan avustuksella ilman omarahoitusosuutta.

Co-Creation of Public Space through Citizen Engagement -haku puolestaan tukee hankkeita, joissa kehitetään käytännönläheisiä, innovatiivisia ratkaisuja kaupunkien ja maaseudun julkisten tilojen parantamiseen asukaslähtöisesti. Tärkeitä teemoja ovat esimerkiksi luontosuhteen vahvistaminen, osallisuus ja tasa-arvoisuus sekä siirtymä kiertotaloteen. Hakijoita voivat olla esimerkiksi kunnat ja kaupungit. Hakukonsortiossa tulee olla kahdesta neljään kumppania. Rahoitusta yhdelle hankkeelle voi saada 45 000 euroa ja hankkeen voi kokonaisuudessaan rahoittaa avustuksen turvin.

Haut päättyvät toukokuun 29. päivä. Hauista järjestetään peräkkäiset infotilaisuudet 26.4. Ilmoittautuminen infotilaisuuksiin on auki 21.4. saakka.

Lue lisää 

Citizen Engagement Activities -hausta tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)

Co-Creation of Public Space through Citizen Engagement -hausta tästä (linkki aukeaa uuteen välilehteen)