Takaisin artikkeleihin

Valokeilassa: Arkkitehdit NRT

Joukko nauravaisia ihmisiä puistoympäristössä.

Arkkitehdit NRT

Syksyn ensimmäisessä Valokeilassa nähdään erityisesti monien arvorakennusten peruskorjauksista tunnettu Arkkitehdit NRT. Arkkitehtitoimiston pitkään portfolioon kuuluu lisäksi liuta asuinkohteita sekä opetus- ja koulurakennuksia.

Teksti: Anna Rusi

Arkkitehdit NRT tunnetaan pitkäjänteisestä ja tunnustusta saavuttaneesta työstään niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhteensä 30 arkkitehtia, sisustusarkkitehtia ja suunnittelijaa työllistävää helsinkiläistoimistoa luotsaavat osakkaat Kari Raimoranta, Jyrki Tasa ja Teemu Tuomi.

”Töissämme on aina ollut pyrkimys liikkua valtavirran ulkopuolella; suunnitella omintakeisia, suuntauksista riippumattomia ratkaisuja kunkin hankkeen omilla ehdoilla”, kertoo Raimoranta. Toimiston intohimona ovatkin erityisen vaativat suunnittelutehtävät, joiden lopputulokset tähtäävät niin innovatiivisuuteen kuin vastuullisuuteen.

Arkkitehtitoimiston saamiin tunnustuksiin sisältyy esimerkiksi kaksi Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoa: Harald Herlin -oppimiskeskukselle vuonna 2017 yhdessä JKMM-arkkitehtien kanssa ja Arkkitehtitoimisto K2S:n kanssa toteutetulle Olympiastadionin perusparannukselle vuonna 2020. Kansainvälisellä kentällä NRT on palkittu kahdesti Europa Nostra -mitalilla sekä ollut niin ikään kahdesti ehdolla Mies van Der Rohe -palkinnon saajaksi.

Pitkän kokemuksen myötä toimisto on saanut varmuutta suunnittelutyöhönsä, mutta myös oppinut ajattelemaan uudelleen alati muuttuvassa maailmassa. NRT:n repertuaari kattaa useita arvorakennusten muutos- ja korjaustöitä, esimerkiksi Puolustusministeriön päärakennuksen, Porthanian ja Suomen Pankin päärakennuksen. Tällä hetkellä työn alla on Finlandia-talon mittava peruskorjaus.

”Uuden oppimisen vaikeimpia asioita on poistaa mielestään vanhaa”, Tasa kommentoi. ”Työtämme ohjaa halu suunnitella rakennettua ympäristöä vastuullisesti: vanhaa kunnioittaen mutta myös muuttaen.” Peruskorjausten osalla NRT:lle onnistunut lopputulos tarkoittaakin illuusiota siitä, ettei mikään näytä muuttuneen.

Arkkitehdit NRT:n toteuttamiin julkisiin hankkeisiin kuuluu myös monia korkeakoulu- ja opetusrakennuksia. Ensimmäiset korkeakouluhankkeet toteutettiin Turun yliopistonmäellä alueen kehityksen, peruskorjauskohteiden ja laajennusten merkeissä. Toimiston tuorein korkeakouluhanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin uusi kampusrakennus, joka on suunniteltu yhdessä AOR Arkkitehtien kanssa. Parhaillaan Kotkan kantasatamaan nouseva rakennus valmistuu vuonna 2024.

XAMKin uudessa kampusrakennuksessa tieteenalat ja opiskelijat kohtaavat. kuva: Arkkitehdit NRT ja AOR Arkkitehdit

XAMKissa mielenkiintoista ja toisaalta haastavaa on toimiston mukaan ollut opetuspedagogiikan ja siten myös tilaohjelman toimintojen monipuolisuus. Rakennukseen sisältyy kirjo erilaisia toimintoja aina minisairaalasta ambulanssihalleineen ja leikkaussaleineen IT-alan game-labeihin, betoni- ja sähköautomaatiolaboratorioihin sekä merenkulun simulaatiotiloihin. Myös itse rakennus toimii oppimisvälineenä: muun muassa talotekniikan, varavoiman ja aurinkoenergian käyttöä aiotaan opiskelijoiden kanssa seurata osana opetusta.

Otaniemen korkeakoulualueella toimisto on päässyt useissa hankkeissa näkemään ja arkkitehtisuunnittelun osalta myös vaikuttamaan siihen murrokseen, joka on seurannut kolmesta samanaikaisesta kehityskulusta: kolmen korkeakoulun yhdistymisestä Aalto-yliopistoksi, yliopiston ja alempien koulutustasojen synergiasta sekä opetuksen ja oppimisen tapojen muutoksesta.

Harald Herlin -oppimiskeskuksessa Teknillisen korkeakoulun vanha pääkirjasto muutettiin uudenaikaiseksi oppimiskeskukseksi. Kuvassa näkyvät alkuperäiset kirjastosalit ylemmissä kerroksissa säilytettiin Alvar Aallon suunnitelmaa vaalien. kuva: Tuomas Uusheimo

Teknillisen korkeakoulun vanha päärakennus on saanut Aalto-yliopiston myötä uuden elämän Kandidaattikeskuksena. Arkkitehtuuriltaan poikkeuksellisen arvokkaan kokonaistaideteoksen muodostavan yliopistorakennuksen korjaaminen oli vaativa tehtävä. Arkkitehdit NRT:n tavoitteena oli suojellun rakennuksen muuntaminen vastaamaan yliopistojen nykyisiä joustavan työn ja esteettömyyden tarpeita.

“Joustavien tilojen luominen jälkikäteen muuttamatta alkuperäistä arkkitehtuuria on vaikeaa. Uusi talotekniikka ja turvallisemmat poistumisreitit vaativat tilaa, jota taloon ei alun perin ole suunniteltu. Se vaati tarkkaa sovittamista ja räätälintyötä”, toimistolta kerrotaan.

Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen peruskorjaushankkeen tavoitteena oli ottaa huomioon erilaiset käyttäjäryhmät säilyttäen samalla tilojen ja arkkitehtuurin alkuperäinen luonne. kuva: Tuomas Uusheimo

Arkkitehdit NRT:lle töissä tärkeintä on rakennuspaikan tunnelma ja rakennusmateriaalien luonne.

”Hankkeemme ovat keskenään erilaisia, eikä toimistollamme ole yhtä käsialaa, vaan kunkin hankkeen lähtökohdista suunnitteluryhmä luo työn arkkitehtuurin ja suunnitteluperiaatteet”, kertoo Teemu Tuomi toimiston työotteesta. Tasa tiivistää: ”Arkkitehdin lempihanke on aina se, joka on kulloinkin työn alla.”

Lue lisää Arkkitehdit NRT:stä tästä linkistä.

Valokeilassa-sarjassa arkkitehteja tai arkkitehtitoimistoja pyydetään kertomaan kuvilla ja lyhyillä teksteillä toimintaansa ohjaavista arvoista ja suunnitteluperiaatteistaan. Arkkitehdit NRT:n Valokeilassa-kuvasarjat julkaistaan Archinfon Instagram-tilillä tässä linkissä.

Kaikki tähän asti julkaistut Valokeilassa-kuvasarjat löydät Instagramista tunnisteella #FinArchSpotlight ja artikkelit tästä linkistä.