Takaisin artikkeleihin

Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin laitoksella avoinna kaksi professuuria – Hakuaika päättyy 31.1.2016.

RAKENNUSTEKNIIKAN JA ARKKITEHTUURIN PROFESSUURI
Professorin tehtävä on uusi ja siihen valittavan henkilön on tarkoitus koordinoida ja vahvistaa Rakennustekniikan ja arkkitehtuurin laitosten opetus-, tutkimus- ja kehitystyötä sekä luoda uusia yhteistyömahdollisuuksia laitosten välille. Pääosin rakennustekniikan laitoksella annettava arkkitehtuuriopetus suunnataan sekä kandidaatti- että maisteritason opiskelijoille. Arkkitehtuurin laitoksella professori toimii osana rakennussuunnittelun tutkimustoimintaa. Erityisesti uusi professori toimii yhteistyössä aiemmin valitun rakenteiden suunnittelun professorin kanssa pyrkien liittämään arkkitehtuurin tutkimustoimintaa rakennetekniikkaan.Hakijalla tulee olla arkkitehdin tutkinto, monipuolinen kokemus rakennussuunnittelutehtävistä sekä ymmärrys rakennusprosesseista ja -tekniikoista.Hakuaika tehtävään päättyy 31.1.2016.Lisätietoja tehtävästä antavat rakennustekniikan laitoksen professori Jari Puttonen, p. +358 50 384 1782 ja Arkkitehtuurin laitoksen professori Pekka Heikkinen, p. +358 50 377 3786.Lue lisää täältä.
Maisema-arkkitehtuurin professuuri
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun arkkitehtuurin laitoksella avoinna olevan maisema-arkkitehtuurin professuurin keskeisenä tehtäväkenttänä on uuden tiedon tuottaminen ja osaamisen kehittäminen maisema-arkkitehtuurin ajankohtaisia kehityssuuntia hyödyntäen. Työtehtävät sisältävät alan tutkimusta ja opetusta, kuten myös kehitystyötä sekä hallinnollisia tehtäviä. Maisema-arkkitehtuurin professori tekee yhteistyötä myös muun opetushenkilökunnan kanssa.Hakijalla tulee olla asianmukaiset taiteelliset ja/tai tieteelliset taidot sekä ammatillinen pätevyys. Valittavalta henkilöltä odotetaan hyvää kansainvälistä verkostoa sekä erinomaista englannin kielen taitoa. Tehtävä voidaan täyttää Aalto-yliopiston tenure track -urapolun Assistant- tai Associate professor -tasolle. Tehtävä on päätoiminen ja urapolun tasosta riippuen joko määräaikainen tai vakituinen.Hakuaika tehtävään päättyy 31.1.2016.Lisätietoja antaa professori Jyrki Sinkkilä jyrki.sinkkila@aalto.fi, p. + 358 40-592 8156.Lue lisää täältä