Takaisin artikkeleihin

Alfred Kordelinin säätiön palkinto arkkitehtitoimisto Livadylle

Palkintotoimikunnan mukaan Livadyn työssä nousee komeasti esille rakennuskohteiden hienovarainen korjaaminen ja restauroiminen, perinteisten puurakennusmenetelmien kehittäminen sekä käsityötaito.

Livadyn työryhmän jäsenet Marko Huttunen, Pasi Kolhonen, Juulia Mikkola, Lauri Saarinen ja Pauliina Saarinen ovat lähes kolmen vuosikymmenen ajan kehittäneet arkkitehtitoimintaa, joka perustuu monialaiseen osaamiseen, laaja-alaiseen tutkimustyöhön sekä yhteisölliseen työtapaan. Ryhmä on johdonmukaisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt kestäviä rakennustapoja ja kehittänyt perinteisiä rakennusmenetelmiä nykyajan tarpeisiin. 

Livadyn työt vaihtelevat vaativien museokohteiden restaurointisuunnittelusta uudisrakennuksiin ja laajojen rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitysten laatimiseen. Toimiston vahvuuksia ovat muun muassa perinteisten kattorakenteiden ja painovoimaisen ilmanvaihdon tuntemus. Kaikessa toiminnassaan toimisto on pyrkinyt kestävään, korjattavaan, terveelliseen ja kierrätettävään rakentamiseen.

Erityisen arvokkaana palkintotoimikunta pitää sitä, että Livadyn tavoitteena on elinkaareton rakentaminen. “Tavoitteena on, että suunnittelemamme rakennukset ovat elinkaarettomia. Jos niitä huolletaan ja ylläpidetään oikein, ne eivät missään vaiheessa tule vääjäämättä purkuikään,” Juulia Mikkola kertoo Kordelinin säätiön videohaastattelussa.

Toimiston jäsenet ovat avoimesti jakaneet kartuttamaansa tietoa asiakkaiden, kollegojen, suojeluviranomaisten ja muiden ammattilaisten käyttöön. Livadyn osakkaat ovat toimineet Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian oppituolin opettajina ja asiantuntijoina eri vakansseissa. 

Alfred Kordelinin säätiö palkitsee tulevaisuuden tekijöitä, jotka toiminnallaan tieteen, kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan alueilla ovat luoneet edellytyksiä vahvempaan, monimuotoisempaan ja kestävämpään yhteiskuntaan ja sitä kautta parempaan tulevaisuuteen. Muut palkinnonsaajat olivat tänä vuonna julkistalouden professori Roope Uusitalo sekä kirjailija Kaari Utrio.

Arkkitehtuurin alalle palkinto on aiemmin myönnetty seuraaville arkkitehdeille: Ilmari Lahdelma (1995), Juha Kaakko (2001), Ola Laiho (2003), Arkkitehtiryhmä Saija Holmen, Jenni Reuter, Helena Sandman (2009), Juhani Pallasmaa (2010), Anssi Lassila (2017). Myös Arkkitehti-lehti on saanut palkinnon vuonna 2005.

Livady nostettiin alkukesästä esiin Archinfon Valokeilassa-sarjassa. Lue juttu tästä linkistä (aukeaa uudessa välilehdessä).
Katso Livadyn Valokeilassa-kuvasarjat Archinfon Instagram-tilillä tästä linkistä (aukeaa uudessa välilehdessä).

Vuoden 2021 palkinnonsaajien videohaastattelut sekä palkintoperustelut löytyvät Alfred Kordelinin säätiön sivuilta tästä linkistä (aukeaa uudessa välilehdessä).