Takaisin artikkeleihin

Älykäs ja mukautuva valaistus – monitasoiset kokemukset suunnittelukäytännön kehittäjinä

Henrika-fig-75

Kuva Henrika Pihlajaniemen väitöskirjasta, joka käsittelee mukautuvan valaistuksen suunnittelua ja kokemusta.

Arkkitehti Henrika Pihlajaniemi väitteli Oulun yliopistossa perjantaina 15.01.2016. Väitöskirjan otsikko on Designing and experiencing adaptive lighting. Case studies with adaptation, interaction and participation. Mukautuvan valaistuksen suunnittelu ja kokemus. Tapaustutkimuksissa mukautuminen, vuorovaikutus ja osallistuminen. Vastaväittäjinä toimivat tanskalainen Associate Professor Ellen Hansen (Aalborg  Department of Architecture, Design and Media Technology) ja professori Johan Verbeke (KU Leuven, Faculty of Architecture, Campuses Sint-Lucas Brussels and Ghent, Alankomaat). Kustoksena toimi professori Helka-Liisa Hentilä Oulun yliopistosta.Väitöstyön viitekehyksenä ovat valaistusteknologian kehitys ja energiansäästötavoitteet, jotka muuttavat valaistusta mukautuvaksi ja älykkääksi sekä suunnitteluprosesseja moniulotteisemmiksi. Väitöstyön päämerkityksenä on auttaa suunnittelijoita ja suunnittelun tilaajia ymmärtämään uuden suunnittelutehtävän monipuolisuus, jotta energiansäästöjen ohella valaistuihin ympäristöihin saadaan lisäarvoa useilla kokemuksen tasoilla. Väitöstyössä on tutkittu mukautuvan valaistuksen suunnittelua ja kokemusta. Mukautuvalla valaistuksella tarkoitetaan laajasti valaistusta, joka mukautuu esimerkiksi ympäristöstä ja sen käyttäjistä saatuun tietoon. Mukautuvaa valaistusta tarkastellaan väitöstyössä arkkitehtuurin ja kaupunkitilan viitekehyksessä osana ihmisen monitasoista kokemusta omasta ympäristöstään.Väitöstutkimus on luonteeltaan arkkitehtuurin suunnittelulähtöistä poikkitieteellistä tutkimusta, joka kolmeen tapaustutkimukseen perustuen avaa ja kehittää suunnittelukäytäntöjä. Kokemuksia mukautuvasta valaistuksesta tarkastellaan analysoimalla laadullista tutkimusaineistoa, jota on kerätty kokeellisista valaistusinstallaatioista. Menetelminä ovat olleet puolistrukturoitu haastattelu, paikanpäällä tehtävä kävelyhaastattelu ja evaluointiluotain. Kokeelliset valaistusprojektit sijoittuivat kaupunkiympäristöihin ja liiketiloihin ja niissä tutkittiin erilaisia valaistuksen mukautumisen sekä valon kanssa vuorovaikuttamisen ja osallistumisen muotoja. Valotarina-teoksessa ja Kaupunkikaikuja-projektissa valon avulla viestittiin ja välitettiin tietoa.Mukautuvaa valaistusta määritellään ja käsitteellistetään tässä väitöskirjassa holistisena ja kontekstisidonnaisena suunnittelutehtävänä käyttäjän moniulotteisen kokemuksen ja suunnittelun käytäntöön liittyvien rajoitusten näkökulmista.Lue väitös täältä.[caption id="attachment_6830" align="alignnone" width="580"]Henrika Pihlajaniemi on valaistussuunnitteluun erikoistunut arkkitehti (OY 1999), joka opettaa ja tutkii arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistusta Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa. Henrika Pihlajaniemi on valaistussuunnitteluun erikoistunut arkkitehti (OY 1999), joka opettaa ja tutkii arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistusta Oulun yliopiston arkkitehtuurin tiedekunnassa.[/caption]