Takaisin artikkeleihin

Apoli2020:n ensimmäinen työpaja pureutuu ilmastoon ja resursseihin

Puinen huone, jossa syvä ikkunan syvennys.

OOPEAA, Lonnan sauna, Helsinki 2017. kuva: Jussi Tiainen

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä ympäristöministeriön asettama työryhmä laatii Suomelle uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman. Työryhmän työskentelyn rinnalla järjestetään sidosryhmille suunnattuja työpajoja, joista ensimmäinen käsittelee ilmastoa ja resursseja. 

Arkkitehtuuripoliittisessa ohjelmatyössä otetaan huomioon tulevaisuuteen vaikuttavat muutokset, niiden vaikutukset rakennettuun ympäristöön sekä kirjataan tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan elinympäristön laatua arkkitehtuurin avulla. Uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelmaehdotuksen on määrä valmistua lokakuussa 2020.

Työryhmän työskentelyn rinnalla järjestetään syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana laajemmille sidosryhmille tarkoitettu sarja työpajoja, joista ensimmäinen on nimeltään Ilmasto ja resurssit. Työpajassa nostetaan keskiöön ilmastonmuutokseen ja luonnonvarojen ylikulutukseen liittyvä siirtymä vähähiiliseen rakentamiseen ja kiertotalouteen. Työpajan tavoite on kerätä ajatuksia siitä, mitä haasteita ilmastokriisi asettaa arkkitehtuurille ja miten näitä haasteita on mahdollista ratkoa arkkitehtuurin ja hyvän ympäristön keinoin. Työpajassa käsitellään ilmasto- ja resurssikysymyksiä eri mittakaavoissa rakennusten tasolta aina valtiolliseen ja kansainväliseen tasoon.

Muut työpajat tulevat käsittelemään elämisen murrosta, kansainvälistymistä sekä kasvatusta ja koulutusta.

Apoli2020 Ilmasto ja resurssit -työpaja
Ma 28.10. klo 12–16
Rakennustietosäätiö RTS, 
Malminkatu 16 A, Helsinki

Kiinnostuitko? Työpajassa on vielä muutama paikka vapaana. Ilmoittautuminen ja lisätiedot: 

Eeva Astala 
Asiantuntija, Archinfo
eeva.astala@archinfo.fi