Takaisin artikkeleihin

Archinfo on aloittanut Uusi eurooppalainen Bauhaus -yhteyspisteenä

Colourful, abstract logo and a text New European Bauhaus

Yhteyspiste viestii Suomessa aloitteen osallistumis- ja rahoitusmahdollisuuksista ja osallistuu kaikkien EU-maiden yhteyspisteiden verkostoon.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimennyt arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen yhteyspisteeksi. Euroopan komission aloite tuo uusia yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia arkkitehtuurin, rakentamisen, muotoilun ja palvelujen aloille. Komission vuonna 2020 käynnistämä aloite toteuttaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa ja luo esteettisiä, kestäviä ja osallistavia ratkaisuja ja hankkeita elämiseen ja asumiseen.

Yhteyspisteen tärkein tehtävä on viestiä kansallisesti aloitteen osallistumis- ja rahoitusmahdollisuuksista. Archinfo tiedottaa aloitteesta verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä Uusi eurooppalainen Bauhaus -uutiskirjeellä. Lisäksi Archinfo osallistuu EU:n laajuiseen tietojen- ja kokemustenvaihtoverkostoon – Euroopan komission pyynnöstä jokaiseen EU:n jäsenmaahan on nimetty oma yhteyspiste. Opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osallistuvat aloitteen koordinointiin Suomessa.

Vuonna 2021 Archinfo koordinoi Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloitteen yhteissuunnitteluvaiheen tilaisuuksia, joissa Suomi Pohjoismaisen ministerineuvoston puheenjohtajana kokosi yhteispohjoismaisen näkemyksen aloitteeseen. Ympäristöministeriön organisoimassa verkkotilaisuuksien sarjassa kerättiin ideoita ja toiveita muun muassa arkkitehdeiltä, suunnittelijoilta, taiteilijoilta, opiskelijoilta, tutkijoilta ja muotoilijoilta. Palautteen pohjalta koostettu pohjoismainen raportti esiteltiin Euroopan komissiolle kesäkuussa 2021.

Rahoitusta useista EU:n ohjelmista

Uusi eurooppalainen Bauhaus on nyt toteutusvaiheessa, joka kestää vuoteen 2023 saakka. EU:n ohjelmista osoitetaan vuoden 2022 loppuun mennessä noin 85 miljoonan euron rahoitus aloitteeseen sisällytettäville hankkeille. Uusi eurooppalainen Bauhaus sisällytetään myös monien EU:n ohjelmien painopisteisiin ilman ennalta määritettyä rahoitusta. Lisäksi komissio kehottaa jäsenvaltioita tukemaan aloitetta kansallisissa strategioissaan ja rahoituksessa.

Huhtikuussa päättyvässä Horisontti Eurooppa -haussa rahoitetaan innovatiivisten arkkitehtuuri- ja suunnitteluratkaisujen kehittämistä. Ajankohtaisia rahoitushakuja on käynnissä myös muun muassa Erasmus+-ohjelmassa: Innovaatioyhteenliittymillä tuetaan korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten strategista yhteistyötä. European Youth Together 2020 -haussa tuetaan nuorisojärjestöjen kansainvälisiä kumppanuuksia. Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa kulttuuri- ja luoville aloille luodaan ekologisesti kestävämpiä käytäntöjä Uuden eurooppalaisen Bauhausin hengessä.

Archinfo yhteistyökumppaneineen järjestää 16.2.2022 kello 9–10:30 ensimmäisen infotilaisuuden aloitteen eri rahoitusmahdollisuuksien hakuajoista ja -ehdoista.

Lisäksi Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite etsii palkittavia hankkeita ja ideoita, jotka edistävät kaunista, kestävää ja osallistavaa rakennuskulttuuria. Voittajat saavat enimmillään 30 000 euron palkinnon sekä viestinnällistä tukea. Jo olemassa olevien hankkeiden lisäksi palkitaan nuoria kykyjä. Nuoren kyvyn New European Bauhaus Rising Star -palkinnon yläikäraja on 30 vuotta. Haku on nyt avoinna ja päättyy 28.2.


Ilmoittaudu Uusi eurooppalainen Bauhaus -postituslistalle lähettämällä viesti osoitteeseen neweuropeanbauhaus@archinfo.fi.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen EU-rahoitusneuvonnan infopäivään "Uusi eurooppalainen Bauhaus -rahoitusmahdollisuudet" 16.2.2022 klo 9–10:30 (linkki)