Takaisin artikkeleihin

Arkitektur i skolan – kursen om arkitekturpedagogik för lärare 6.3.2014

NIK4726 scaled

Behöver du inspiration och nya idéer? Kom och bekanta dig med Arkitektur i skolan!

Arkitekturpedagogiken erbjuder intressanta undervisningsmetoder och en undervisningsmiljö med enormt potential. Arkitekturpedagogiken kan integreras i alla ämnen och ger även möjligheter till differentiering och individuellt anpassad undervisning på alla nivåer.

Kursen är avgiftsfri. Deltagarna står själv för kostnader gällande resor, kost och logi. Alla skolor som deltar erbjuds ett undervisningspaket med tillhörande lärarhandledning. Undervisningspaketet består av en kartong, ett lärarkort och 18 uppgiftskort samt fyra sinnesverktyg. Övningarna och tips till fortsatt arbete är avsedda som vägledning och inspirationskälla för läraren.

Tid: Torsdagen den 6.3.2014 kl.13.00 - 17.00  Plats: Balders sal, Alexandersgatan 12, 00170 Helsingfors  Målgrupp: För alla lärare inom den förskoleundervisningen och grundläggande undervisningen.  Målsättning: Deltagarna får en inblick i vad arkitekturpedagogik är och hur arkitekturpedagogiken kan integreras i alla läroämnen och på olika nivåer i grundskolan.  Utbildare: Sakkunniga arkitekter och pedagoger från både Sverige och Finland.  Anmälan: Till Archinfo med ANMÄLNINGSBLANKETTEN

Information: jaana.rasanen@archinfo.fi.

Kursen arrangeras av Arkkitehtuurin tiedotuskeskus/ Arkitektur Information Center Finland i samarbete med Alvar Aalto -stiftelsen och nordiska medlemmar av Playce rf, och med understöd av Svenska kulturfonden.

PROGRAM