Takaisin artikkeleihin

Arkkitehti 1/2015: Tulevaisuuksia

Kansi: ark 1/2015 Arkkitehti/ Finnish Architectural Review

Arkkitehdin uusin numero 1/2015 keskustelee arkkitehtuurista nuorten arkkitehtien kanssa. Tulevaisuuden tekijät vaikuttavat haluavan tuoda arkkitehtuurin ihmisten arkeen. Tähtiarkkitehdin rooli ei ole enää kiinnostava. Nuoret haluavat toimia yhdessä käyttäjien kanssa, määrittää suunnittelutehtäviä uusin tavoin, hillitä ilmastomuutosta ja lisätä globaalia tasa-arvoa suunnittelemalla hankkeita köyhien maiden asukkaille. Tässä joitakin näytteitä heidän ajatuksistaan:
— Halusin tietää, miten elättää itsensä maailmanparannuksella. — Uusliberaali aikakausi on tehokkaasti kitkenyt muut kuin kilpailuun, tehostamiseen ja voitontavoitteluun tähtäävät päämäärät. — Käyttäjillä on tärkeä osuus arkkitehtuurin merkitysten tuottamisessa. — Aidosti kestävien ratkaisuiden löytyminen edellyttää vahvaa paikallista osallistumista. — Paikalliset nyanssit ja kulttuurin omaleimaisuutta ilmaiseva muotokieli tekevät paluun. — Enää ei ole järkisyitä jatkaa koruttomalla tyylillä. — Kuka pukeutuu tietoisena eleenä kokomustaan? — Vaali erilaisuutta. Megatrendien innoittamaa osuuskauppa-Suomea kalvaa yksipuolisuus. — Työelämä sirpaloituu, ja me mukaudumme siihen. Maailma muuttuu, ja me yritämme vastata siihen.
Uusimmassa numerossa on julkaistu nuorten arkkitehtien kirjoittamien artikkelien ohella myös joitakin heidän suunnittelemiaan rakennuksia. Esitellyt rakennukset ovat suunnitelleet Studio Puisto, Joarc Architects, Rudanko+Kankkunen, Futudesign ja Komitu.ark_5_2015_kansi_800px