Takaisin artikkeleihin

Arkkitehti 2/2016: julkinen rakennus

Ark 2 2016 kansi feature scaled

Arkkitehti 2/2016 keskustelee julkisista rakennuksista. Miten hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voitaisiin taata ja mistä pitäisi säästää?Ratkaisuilla on vaikutuksia myös rakennettuun ympäristöön, esimerkkinä kirjastojen ja muiden julkisten palveluiden sijoittaminen kauppakeskuksiin. Lappeenrannassa uusi kaupunginteatteri on rakennettu kauppakeskuksen ylimpään kerrokseen. Suunnittelijat, ALA-arkkitehdit, näkivät asetelman kiehtovana: "Teatteri palaa juurilleen, torille, sinne missä ihmiset ovat."Teatteri on toteutettu taitavasti, omaluonteisena kokonaisuutena muuten tavanomaiseen kauppakeskukseen mutta pakottaa ajattelemaan myös asian kääntöpuolta: kuntalaisten yhteisen, julkisen tilan muuttumista luonteeltaan kaupalliseksi. Taustalla häämöttää olennainen poliittinen kysymys: Onko kaupunki asukkaistaan huolehtiva yhteisö vai mahdollisimman tehokkaasti palveluja tuottava yritys? Pitäisikö myös päiväkodit ja koulut sijoittaa kauppakeskusten yhteyteen? Arkkitehti 2/2016 esittelee teatterin lisäksi päiväkodin, terveysaseman ja yliopistorakennuksen, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea.Toisenlaisen ajan yhteisistä rakennuksista kertoo valokuvaaja Tuomas Uusheimo, joka on kuvannut seurantaloja. Niitä rakensivat työväenyhdistykset, vapaapalokunnat, suojeluskunnat ja nuoriso- ja raittiusseurat. Seurantalot kertovat aikansa aatteista ja vahvasta yhteistyön perinteestä.Lehden kolumnissa poliittinen mielipidevaikuttaja Matti Apunen ihmettelee, kuinka yksityiskohtaisesti alueiden suunnittelua ohjataan ja kuinka samanlaisia uudet ympäristöt ovat. Hän toivoo suunnittelun vapautuvan suomalaisesta yhdenmukaisuuden tyranniasta ja luovan enemmän erilaisuutta. Haastattelussa Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen uusi johtaja Hanna Harris kertoo suunnitelmistaan nostaa nuori tiedotuskeskus aktiiviseksi vaikuttajaksi muiden taiteenalojen keskusten rinnalle.Avausartikkelissa "Yksinkertaisuuden monimutkaisuus" kansainvälisesti arvostettu arkkitehtuuriteoreetikko, professori Juhani Pallasmaa tarkastelee pelkistetyn muodon rikkautta taiteen eri alueilla. Pallasmaan mukaan arkkitehtuuri sisältää aina ristiriitaisia, jopa sovittamattomasti epäsuhtaisia aineksia. Kaikki ainekset tulee sulauttaa toisiinsa "sellaisen luovan prosessin välityksellä, joka perustuu asioiden syvään henkiseen tunnistamiseen".
Esitellyt rakennukset:
  • Lappeenrannan kaupunginteatteri / Arkkitehtitoimisto ALA
  • Ruukin terveysasema, Siikajoki / alt + Karsikas
  • Sansinpellon päiväkoti, Kauniainen / A-Konsultit
  • Kampusareena, Tampere / Arkkitehdit LSV