Takaisin artikkeleihin

Arkkitehti 4/2014 porautuu asuntosuunnitteluun

Ark lehden kansi - kodit & yhteisöt

Uusi Arkkitehti 4/2014 paneutuu sosiaalisesti rikkaamman arjen arkkitehtuuriin, koteihin ja yhteisöasumiseen. Arkkitehti, tutkija Anna Helamaa kirjoittaa artikkelissaan yhteisöasumisen periaatteista ja esittelee esimerkkejä Tanskasta, Ruotsista ja Hollannista. Keväällä Aalto-yliopiston tilasuunnittelun laitokselta väitellyt taiteen tohtori Antti Pirinen kirjoittaa käyttäjän marginaalisesta roolista aikamme asuntotuotannossa. Professori Panu Lehtovuori arvioi Jyväskylän asuntomessuja 2014, TkT Harri Hautajärvi esittelee purkutuomion saaneen Aarno Ruusuvuoren (1925–1992) yksityistalon, ja Helsingin yliopiston taidehistorian professori Kirsi Saarikangas kommentoi lähiöasumista. Uusimman numeron runsaaseen artikkelivalikoimaan kuuluu myös Arkkitehdin päätoimittaja Jorma Mukalan pohdiskeleva kirjoitus Rem Koolhaasin kokoamasta Venetsian biennaalista 2014.
Yhteisöhankkeissa arkkitehtuurin ja tilaratkaisujen merkitys on suuri. Parhaimmillaan arkkitehtuuri kannustaa kohtaamisiin ja tukee yhteistoiminnan tavoitteita, pahimmillaan se toimii esteenä. — Anna Helamaa, Arkkitehti 4/2014, s. 23.
Uutta asuntoarkkitehtuuria esitellään monipuolisesti. Yhteisöllisten talojen ohella lehti esittelee käärmemäisesti taipuilevan vuokrakerrostalon, noppamaisten kerrostalojen ryhmän, kytkettyjen pientalojen rivin sekä veistoksellisen omakotitalon. Eri talotyypit luovat kuvan asuntoarkkitehtuurin nykyilmeestä.

Esitellyt rakennukset

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen, Annikin yhteisöasumiskortteli, Tammela, Tampere ARK-house arkkitehdit, Yhteisökerrostalo Malta, Jätkäsaari, Helsinki Hannunkari & Mäkipaja, Asuinkerrostalo Harjannetie 44, Viikinmäki, Helsinki Playa Arkkitehdit, Asuinkerrostalo Kotisaarenkatu 7, Arabianranta, Helsinki Suvi Huttunen, Tontunmäentie 42 pientalot, Tontunmäki, Espoo Jyrki Tasa, Talo Asikainen, Munkkiniemi, Helsinki.ark_4_2014_kansi_800px