Takaisin artikkeleihin

Arkkitehti Jyrki Tarpio väittelee 15.5.2015 Tampereella

Kolme pientä 3D pohjapiirrustusta

Asuintilan muodonantoa avotilalogiikalla. Kuva Jyrki Tarpion väitöstutkimuksesta "Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista".

Asuntoja suunnitteleva arkkitehti suunnittelee ja määrittää asumiseen sopivaa tilaa. Mitä tilallisia keinoja hänellä on käytössään vastata asumisen moninaisiin ja muuttuviin tarpeisiin? Kuinka asumiseen tarkoitetusta tilasta voidaan muodostaa joustava ja erilaisiin tarpeisiin mukautumiskykyinen kokonaisuus?Arkkitehti Jyrki Tarpion väitöstutkimus Joustavan asunnon tilalliset logiikat: Erilaisiin käyttöihin mukautumiskykyisen asunnon tilallisista lähtökohdista ja suunnitteluperiaatteista kartoittaa erilaisia asunnon tilallisia lähtökohtia ja tilasuunnitteluun liittyviä periaatteita, jotka tuottavat joustavuutta. Tarpio kysyy, millaisia toisistaan poikkeavia tilallisia lähtökohtia joustaville asunnoille on olemassa ja minkälaista joustavuutta nämä lähtökohdat tuottavat. Tutkimus tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustalon salissa RG202 perjantaina 15. toukokuuta 2015 kello 12. Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori, arkkitehti Lauri Louekari.Tutkimuksessaan Tarpio erottaa seitsemän joustavan asunnon tilallista lähtökohtaa ja näihin kytkeytyvää suunnitteluperiaatetta. Näitä hän kutsuu joustavan asunnon tilallisiksi logiikoiksi. Logiikat perustuvat joko muunneltavuuteen tai monikäyttöisyyteen, ja ne tuottavat keskenään erilaiset joustavuusominaisuudet. Mikään yksittäinen logiikka ei tuota kaikenkattavaa joustavuutta. Kaikilla logiikoilla on joustavuuden kannalta sekä niille ominaiset mahdollisuudet että rajoitteet. Tilan ei kuitenkaan tarvitse muodostua vain yhdellä logiikalla, vaan logiikoita voi yhdistellä.
Ihmisten asumiseen kohdistamat tarpeet ovat hyvin moninaisia. Ne vaihtelevat ja myös muuttuvat ajassa. Asunnoilla pitää olla potentiaalia mukautua erilaisiin tarpeisiin ja tarpeiden muutoksiin. Tätä potentiaalia voidaan kutsua joustavuudeksi. — Jyrki Tarpio
Tarpion väitöstutkimus muodostaa suomenkielisen, asuntosuunnittelun perusteita tuoreella tavalla käsittelevän tilateorian ja tarjoaa laajan käsitteellis-kuvallisen ideapankin. Työ tarjoaa arkkitehdin näkökulman tärkeään aiheeseen tavalla, joka Tarpion mukaan hyödyttää sekä suunnittelutyötä että tutkimusta.Jyrki-Tarpio-lrJyrki Tarpio (s. 1968) on asuntosuunnitteluun suuntautunut arkkitehti, joka suunnittelee, tutkii ja opettaa. Hän valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 1995. Sen jälkeen hän on muun muassa tutkinut avointa asuntorakentamista (open building) ja ottanut osaa Future Home Graduate School -tutkijakouluun vuosina 1999–2002. Tällä hetkellä hän toimii opettajana ja tutkijana Tampereen teknillisen yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Tarpio toimii myös yrittäjänä helsinkiläisessä Arkkitehtitoimisto Humus Ky:ssä.Väitöstutkimuksen tiivistelmät suomeksi ja englanniksi: JTarpio_tiivistelma.pdf JTarpio_abstract.pdf