Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuuri opetussuunnitelmissa

Arkkitehtuuri taiteen perusopetuksessa

Arkkitehtuuri kirjattiin omana taiteenalanaan ensimmäisen kerran taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin vuonna 1993. Vuonna 2002 valmistuneissa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa ja vuonna 2005 valmistuneissa taiteen perusopetuksen visuaalisten taiteiden yleisen oppimäärän opetussuunnitelmien perusteissa arkkitehtuuri on yksi visuaalisista taiteista kuvataiteen, mediataiteen ja käsityön rinnalla.

Vuonna 2017 Opetushallitus uudisti taiteen perusopetuksen valtakunnalliset opetussuunnitelmat sekä yleisen että laajan oppimäärän osalta. Arkkitehtuurin yleisen oppimäärän opinnoissa oppilas tutustuu ympäristön suunnittelun prosesseihin sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen ja uudistamiseen kestävän kehityksen näkökulmasta. Laajan oppimäärän opinnoissa oppilas tutustuu arkkitehtuuriin alana, jossa yhdistyvät laaja-alaisesti taiteiden ja tieteiden näkökulmat, ja tarkastelee sen vaikutusta yhteiskuntaan, luontoon sekä kulttuuriin esteettiseltä, ekologiselta ja eettiseltä kannalta. Tutustu arkkitehtuurin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmiin Opetushallituksen sivuilla tästä.

 

Arkkitehtuuri perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa

Peruskoulun ja lukion opetus pohjautuu voimassa olevien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan paitsi perinteisiin oppiaineisiin myös monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin, joiden avulla ohjataan tarkastelemaan ilmiöitä eri tiedonalojen näkökulmista, kokonaisuuksia rakentaen. Perusopetuksen laaja-alaisista osaamistavoitteista ainakin ”Osallistuminen ja vaikuttaminen", "Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu" sekä "Ajattelu ja oppiminen" toteutuvat yleensä arkkitehtuurikasvatuksessa. Archinfon sivuille on koottu opetusmateriaalia, joissa arkkitehtuuri on monialaisen oppimiskokonaisuuden keskiössä. Tutustu materiaaleihin tästä.

Oppiainekohtaisista opetussuunnitelmista arkkitehtuuri esiintyy selkeimmin kuvataiteen opetussuunnitelmassa, mutta lähes kaikkien oppiaineiden sisällöistä löytyy yhtymäkohtia arkkitehtuurin.
Tutustu perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin Opetushallituksen sivuilla tästä ja lukion opetussuunnitelmien perusteisiin tästä.

Lue lisää arkkitehtuurikasvatuksesta eri koulutusmuodoissa ja -asteissa opetusneuvosten Mikko Hartikainen ja Heljä Järnefelt artikkelista Muotoilu ja arkkitehtuuri oppimisen kohteena Opetushallituksen sivuilta tästä.