Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurikilpailu on vaikuttava keino luoda kestävää rakennettua ympäristöä

Iltakuva, nouseva katu, oikealla valoisa puupäällysteinen sisäänkäyntisyvennys valkoisessa talossa, jossa paljon ikkunoita.

Helsingin yliopiston hallintorakennus Yliopistonkadulla muutettiin vuonna 2015 käydyn arkkitehtuurikilpailun voittajaehdotuksen pohjalta vetovoimaiseksi tieteen ja yhteiskunnan kohtaamispaikaksi. Vuonna 2017 valmistuneen Tiedekulman on suunnitellut JKMM Arkkitehdit. kuva: Mika Huisman

Arkkitehtuurin alan organisaatiot nostavat arkkitehtuurikilpailut ratkaisumalliksi ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti ja taloudellisesti kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun. SuomiAreenan keskustelutilaisuudessa arkkitehtuurikilpailujen merkitystä tarkastellaan eri näkökulmista.

Rakentaminen ja rakennukset muodostavat maailman hiilidioksidipäästöistä lähes 40 prosenttia. Merkittävimmät päätökset rakennuksen ympäristövaikutuksista tehdään suunnitteluvaiheessa. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA on kehittänyt arkkitehtuurikilpailuille kestävyyskriteerit helpottamaan rakennusten tulevien vaikutusten mahdollisimman laajaa huomioimista kilpailuehdotusten arvioinnissa.

Rakennetulla ympäristöllä on suuri rooli myös taloudellisessa kehityksessä, sillä 45 prosenttia kansallisvarallisuudestamme on rakennuksissa. Rakennettu ympäristö vaikuttaa talouteen myös epäsuorasti, muun muassa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kautta. Tänä vuonna vahvistettava uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma nostaa erilaiset arkkitehtuurikilpailut keinoiksi edistää rakennetun ympäristön laatua. Linkki ehdotukseen uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi.

Rakennusten ympäristö- ja talousvaikutuksista suurin osa muodostuu rakennuksen käytön aikana ja käyttöiän päätteeksi – vain noin 10–40 prosenttia niistä syntyy itse rakennusvaiheessa. Rakennusprojektin alussa tehdyllä hyvällä hankesuunnittelulla sekä oikein resursoidulla, laadukkaalla arkkitehti- ja erikoissuunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen koko elinkaaren ekologisuuteen ja taloudellisuuteen.

Rakennuskustannuksista suunnittelun osuus on pieni, hankkeesta riippuen 2–5 prosenttia. Suunnitteluun on kannattavaa panostaa, ja arkkitehtuurikilpailun avulla tuotetaan ja voidaan vertailla useita vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja. Linkki uudelle arkkitehtuurikilpailut.fi-sivustolle.

”Arkkitehtuurikilpailut ovat loistava keino löytää uusia ratkaisuja paremman rakennetun ympäristön luomiseksi. Arkkitehtuurikilpailujen kestävyyskriteerit auttavat suunnittelijoita löytämään kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys ovat suunnitelman sisäänrakennettuja ominaisuuksia”, sanoo SAFA:n kilpailutoimikunnan puheenjohtaja, arkkitehti Kasmir Jolma.

Arkkitehtuurikilpailujen kestävyyskriteerit tukevat kilpailuehdotusten laatimista ja vertailua kestävyyden näkökulmasta ja kannustavat kilpailujen järjestäjiä kestäviin valintoihin. Kriteeristön avulla kilpailuehdotuksia pisteytetään viidellä eri kestävyyden osa-alueella: elämäntapa (esimerkiksi viihtyisä kävely- tai pyöräily-ympäristö), sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, ympäristö ja elinkaari.

Kriteerit julkistetaan syksyllä 2021, mutta niistä kuullaan jo SuomiAreenan ohjelmistoon kuuluvassa keskustelutilaisuudessa 15.7. kello 15. "Kestävä tulevaisuus arkkitehtuurikilpailuilla" -keskustelu striimataan SuomiAreenan alustalla, ja tapahtuman jälkeen tallenne tulee katsottavaksi MTV-palveluun ja Archinfon verkkosivuille. Linkki tapahtuman striimaukseen.

Ohjelmassa kilpailuja tarkastellaan muun muassa suunnittelijan, käyttäjän ja tilaajan näkökulmista ja esimerkkien kautta: Helsingin yliopiston Tiedekulma (arkkitehti Asmo Jaaksi, JKMM Arkkitehdit), Tornio–Haaparanta-kaksoiskaupungin keskusta (arkkitehti Maija Parviainen, TREA Arkkitehdit) ja Helsingin Karviaistien täydennysrakentaminen (toimitusjohtaja Jaana Närö, Helsingin kaupungin asunnot HEKA).

Puheenvuoroja kommentoi Jyväskylän maankäyttö- ja kaupunkisuunnittelujohtaja Leena Rossi. Lavaohjelman juontaa näyttelijä-kirjailija Jani Toivola, ja sen tuottavat Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL.

#SuomiAreena
#kestävätulevaisuus

Lisätietoja tapahtumasta tästä linkistä
Tapahtuma Facebookissa

Violetin sävyinen kuva, taustalla puukerrostalo, päällä valkoinen teksti "Kestävä tulevaisuus arkkitehtuurikilpailuilla. SuomiAreena 15.7.2021" ja logot SAFA, ATL ja Archinfo