Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurin alalla yhteneväisiä tavoitteita tulevalle hallitusohjelmalle

Talon katos, jota pitää ylhäällä mustat ohuet pylväät. Katoksen alapinta on lämpimän keltainen ja siinä on kirjavia ja abstrakteja kohokuvia.

kuva: Aino Salmi

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ja Arkkitehtitoimistojen liitto ATL nostavat vaaliteemoiksi alan lisäkoulutuspaikkojen tarpeen, rakennetun ympäristön erityiskysymykset ja suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälistymisen edellytykset. Myös uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo on kirjattu tavoitteisiin.

Hallitusohjelmatavoitteilla pyritään varmistamaan alan tarpeiden huomiointi ja kehittymismahdollisuudet tulevalla vaalikaudella. Omat tavoitteensa uudelle hallitusohjelmalle ovat eduskuntavaalien alla julkistaneet Arkkitehtitoimistojen liitto ATL ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFA sekä kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita yhteen kokoava KIRA-foorumi. Myös taiteenalojen tiedotuskeskukset, mukaan lukien Archinfo, ovat koonneet yhteiset hallitusohjelmatavoitteensa.

Yhteisiä teemoja arkkitehtuurijärjestöjen hallitusohjelmatavoitteissa ovat rakennetusta ympäristöstä ja asuntopolitiikasta vastaava ministeri, alan kasvun turvaaminen lisäkoulutuspaikoilla ja kansainvälistymisen tukeminen. Ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän rakentamisen tukeminen ja mahdollistaminen nähdään panoksena tulevaisuuteen, ja ilmastonmuutoksen hillitseminen nouseekin tavoitteissa yhdeksi kattoteemaksi. ATL ajaa lisäksi arkkitehdin ammattinimikkeen rajaamista lainsäädännöllä yliopistosta valmistuneille arkkitehdeille.

Rakennetun ympäristön nostamista entistä suurempaan rooliin hallitusohjelmassa perustellaan sillä, että elinvoimainen ympäristö toteutetaan laadukkaalla maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla. Rakennettu ympäristö luo puitteet hyvinvoinnillemme ja toimii keskeisessä osassa useissa tulevien vuosikymmenten ilmiöistä, kuten ilmastonmuutoksessa, digitalisaatiossa ja kaupungistumisessa. Rakennusala synnyttää kulttuuriperintöä mutta myös kansallisvarallisuutta: jopa 80 % kansallisesta varallisuudestamme on kiinnitetty rakennettuun ympäristöön. 

Poimintoja hallitusohjelmatavoitteista

  • Tulevaan hallitukseen on nimitettävä rakennetusta ympäristöstä ja asuntopolitiikasta vastaava ministeri.
  • Arkkitehtuurin vientiin ja kansainvälistymiseen tulee panostaa ja investoida lisärahoituksella.
  • Resursseja rakennetun ympäristön monialaiseen tutkimukseen ja alan yliopistokoulutukseen on lisättävä merkittävästi.
  • Toimenpiteet uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon perustamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi tulee toteuttaa.
  • Valmisteilla olevan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkautus ja seuranta tulee turvata.
  • Suunnittelun roolia hankesuunnitteluvaiheesta läpi koko rakennusprosessin on vahvistettava.

SAFAn hallitusohjelmatavoitteet SAFAn sivuilla tästä linkistä
ATL:n hallitusohjelmatavoitteet ATL:n sivuilla tästä linkistä
Taiteen tiedotuskeskusten hallitusohjelmatavoitteet Frame Finlandin sivuilla tästä linkistä
KIRA-foorumin hallitusohjelmatavoitteet KIRA-foorumin sivuilla tästä linkistä