Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurin perusteita

Liitutaulu, jossa teksti "musta alue toimii liitutauluna".


Arkkitehtuurin ABC: Löytöretki rakennettuun ympäristöön

abc1kansi

Kirjassa arkkitehtuuria lähestytään jokapäiväiseen elämään liittyvinä tiloina. Johdatus arkkitehtuuriin -osio kertoo arkkitehtuuriin liittyvistä käsitteistä ja merkityksistä. Opetuskokonaisuudet ovat (1) Ihminen, (2) Omat paikat (3) Huoneet (4) Koti ja asunto (5) Yhteiset rakennukset (6) Päivänpiiri (7) Kylä ja kaupunki (8) Kotiseutu, kotimaa sekä (9) Koko maailma. Ensisijaisesti yläkouluille ja 2. asteen oppilaitoksille. Siirry julkaisuun tästä.


Arkkitehtuurin ABC 2: Peruskäsitteitä

abc2kansi

Kirjassa esitellään arkkitehtien kirjoittamien artikkelien ja runsaan kuvituksen avulla arkkitehtuurin peruskäsitteet (1) Paikan henki, (2) Massa ja muoto, (3) Mitat, suhteet ja mittakaava, (4) Rakenteet, (5) Tila, aika ja liike, (6) Pinnat, materiaalit ja värit, (7) Valo ja varjo sekä (8) Kestävä rakentaminen. Lisäksi artikkeleiden yhteyteen on laadittu käsitteitä avaavia tehtäviä. Ensisijaisesti yläkouluille ja 2. asteen oppilaitoksille. Siirry julkaisuun tästä.


Opetushallituksen muotoilu- ja arkkitehtuurikasvatusmateriaali

Ideoita, näkökulmia ja tietoa muotoillusta ja rakennetusta ympäristöstä. (1) Lähtökohtia-artikkelit avaavat arkkitehtuuri- ja muotoilukasvatuksen taustoja ja tavoitteita. (2) Käytännön esimerkkejä -osuudessa eri koulutusmuotojen opettajat antavat vinkkejä arkkitehtuurikasvatukseen. (3) Näkökulmia ja puheenvuoroja -osuus koostuu eri alojen asiantuntija-artikkeleista. Tutustu materiaaliin Opetushallituksen sivuilta tästä.


Rum – en bok om arkitektur och samhällsplanering

rumkansi

Boken vill lyfta fram arkitekturen; synliggöra och granska den ur olika synvinklar, visa hur arkitekturen påverkar våra liv på många olika nivåer och visa arkitekturens betydelse för vårt välbefinnande samt skapa förutsättningar för att kunna delta i samhällsplaneringen. Idén är att integrera arkitekturen i alla ämnen i den normala undervisningen i skolan. Boken kompletteras med övningar för elever. I första hand till elever i grundskolans högstadium och gymnasiet. Fråga efter boken från Utbildningsstyrelsen.


Arkkitehtuurin avaimia

Alvar Aalto -museon perusmateriaalin aihepiirejä ovat (1) Kaupunki, (2) Asemakaava, (3) Näkymät ja perspektiivi, (4) Tila, (5) Kantava rakenne, (6) Geometriset muodot, (7) Vapaa muoto, (8) Symmetria sekä (9) Valo ja varjo. Jokaista aihepiiriä käsitellään eri tasoisten tehtävien kautta. Tutustu materiaaliin Alvar Aalto -museon sivuilta tästä.

 


Matkalla arkkitehtuurin maahan

Opaskirja on tarkoitettu opettajille ja taidekasvattajille sekä kaikille uteliaille ja leikkimielisille rakennetun ympäristön havainnoitsijoille. Opetusmateriaali kirjassa jakautuu teemoihin (1) Rakenteet ja rakentelu, (2) Tila ja materiaalit, (3) Mitat, suhteet ja muodot, (4) Sommittelu, (5) Valo ja väri sekä (6) Lähiympäristö ja kulttuuriperintö. Ensisijaisesti päiväkodeille ja perusasteelle. Siirry lukemaan Taiteen edistämiskeskuksen sivuille tästä.