Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksella on uusi strategia vuosille 2017–2021

strategia_kansikuva

Strategian mukaan Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen keskeinen toiminta-ajatus on tehdä suomalaista arkkitehtuuria näkyväksi ja tunnetuksi, niin kotimaassa kuin maailmalla. Tiedotuskeskus toimii ketteränä yhteistyö- ja välittäjäorganisaationa arkkitehtuurin kentällä, ja toiminnallaan se lisää arkkitehtuurin yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Arkkitehtuuriviestintä, kansainvälinen toiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat tiedotuskeskuksen kolme toisiaan tukevaa toiminnan aluetta.Strategian avulla kirkastetaan vuonna 2013 toimintansa aloittaneen tiedotuskeskuksen profiilia. Strategia määrittelee toiminnalle pitkän tähtäimen tavoitteita ja selkiyttää työnjakoa muiden arkkitehtuurin alan toimijoiden kanssa.”Strategian myötä tiedotuskeskuksen rooli niin arkkitehtuurimme kasvavan kansainvälisen huomion edistäjänä kuin paremman arjen tekijöiden tukijana vahvistuu”, kuvailee tiedotuskeskuksen hallituksen puheenjohtaja Asko Takala.Strategian työstö aloitettiin vuoden 2016 lopussa. Työhön ovat osallistuneet tiedotuskeskusta ylläpitävän Arkkitehtuurikeskus ry:n hallitus, taustayhteisöt ja henkilökunta, ja työtä ohjaavana konsulttina on toiminut FM Riitta Heinämaa.”Ajoitus syntyvuosiemme kokemusten läpikäymiselle ja arkkitehtuurin alan tulevaisuuden tarpeiden kartoittamiselle on ollut erinomainen – ensi vuonna tulee kuluneeksi viisi vuotta toimintamme alkamisesta. Strategia antaa meille hyvät työkalut suomalaisen arkkitehtuurin näkyvyyden ja tunnettuuden lisäämiselle”, summaa tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Hanna Harris.Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta kahdeksasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta. Sen perustajajäseniin lukeutuvat viisi keskeistä arkkitehtuurin alan toimijaa: Suomen Arkkitehtiliitto SAFA, Suomen Arkkitehtuurimuseo- ja tiedotuskeskussäätiö, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, Rakennustietosäätiö RTS ja Alvar Aalto -säätiö.Lue koko strategia täältä