Takaisin artikkeleihin

Arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteita edistämään valittu Mika Savela

Kasvokuva taideasiantuntija Mika Savelasta.

Taideasiantuntija Mika Savela. Kuva Kerstin Schomburg

Taiteen edistämiskeskuksen taideasiantuntijan tehtävä on kaksivuotinen. Uusi arkkitehtuuripoliittinen ohjelma Apoli2020 on lausuntokierroksen jälkeen viimeistelyvaiheessa.

Arkkitehti, filosofian tohtori Mika Savela on aloittanut elokuussa taideasiantuntijana Taiteen edistämiskeskuksella (Taike). Hänen tehtävänsä on edistää uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman tavoitteita. Savela on toiminut monipuolisesti arkkitehtuurin, näyttelyiden, julkaisujen ja tutkimuksen parissa sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Arkkitehtuurin taideasiantuntijana Savela suunnittelee alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyökumppaneiden kanssa arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkauttamista sekä tukee alueellisten arkkitehtuuripoliittisen ohjelmien suunnittelua ja koordinaatiota. Taideasiantuntija toimii arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön monipuolisena asiantuntijana ja puolestapuhujana. 

“Tehtävääni kuuluu muun muassa valmistella Apoli2020:n jalkauttamisen tueksi konkreettinen ohjeistus, joka palvelee alueellisten ja paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien tekijöitä. Tavoitteena on tukea prosesseja, joiden avulla on helppo virittää ja käydä elinympäristöjemme suunnitteluun liittyvää laajaa keskustelua”, Savela toteaa.

Työtä tehdään kumppanuusverkostoissa, joissa toimivat arkkitehtuurin ja rakennetun ympäristön alan keskeiset järjestöt ja julkiset toimijat. Myös Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on nimetty ohjelmaehdotuksessa yhdeksi vastuutahoksi paikallisten arkkitehtuuripoliittisten ohjelmien laatimiseen tähtäävässä toimenpiteessä. 

Linkki ohjelmaehdotukseen:

”Kohti kestävää arkkitehtuuria. Ehdotus uudeksi arkkitehtuuripoliittiseksi ohjelmaksi”