Takaisin artikkeleihin

Avoin keskustelutilaisuus kulttuuriympäristön tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä

Puurakennus niityllä.

Perjantaina 22.8.2014 klo 13 Helsingin yliopiston päärakennus Fabianinkatu 33 (sali 7), Helsinki

Kutsu keskustelutilaisuuteen kulttuuriympäristön tutkimuksesta ja tutkimusyhteistyöstä

Kulttuuriympäristöt ovat ajankohtainen tutkimusalue sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Valtioneuvosto teki maaliskuussa 2014 periaatepäätöksen kulttuuriympäristöstrategiasta, johon sisältyy linjauksia alan tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi Suomi on osallistunut aktiivisesti Euroopan neuvoston ja UNESCOn toimintaan kulttuuriympäristöjen ja -perinnön hoitamiseksi ja vaalimiseksi. Suomi on mm. sitoutunut Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen (2000) tavoitteiden mukaisesti tunnistamaan maisemiaan, selvittämään niiden arvoja, lisäämään ihmisten maisematietoisuutta sekä kouluttamaan maisema-alan asiantuntijoita. Parhaillaan valmistellaan muitakin kulttuuriympäristöä koskevia kansainvälisiä sopimuksia.Kulttuuriympäristöä tai -maisemaa tutkitaan Suomessa useissa yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Kulttuuriympäristön tutkimusta edistetään myös valtionhallinnon sisällä tai sen toimeksiannosta. Tutkimusta tehdään monien tieteenalojen lähtökohdista, taiteellisesta tutkimuksesta luonnontieteelliseen, ja sen kriteerit vaihtelevat akateemisesta perustutkimuksesta maisema- ja maankäyttöselvityksiin. Suomessa tarvitaan laajaa vuoropuhelua kulttuuriympäristöä tutkivien tahojen kesken sekä tutkimusalojen, tutkimustiedon käyttäjien ja rahoittajien välillä.Tervetuloa kehittämään uutta tutkimusyhteistyötä ja keskustelemaan mahdollisen kulttuuriympäristötutkimuksen seuran perustamisesta. Avoin keskustelutilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksessa, Fabianinkatu 33, luentosalissa 7 perjantaina 22. elokuuta 2014 klo 13 alkaen.

Kutsujat

Maunu Häyrynen, Turun yliopisto Hannu Linkola, Helsingin yliopisto Julia Donner, Aalto-yliopisto Heikki Hanka, Jyväskylän yliopisto Mikko Härö, Museovirasto Olli-Paavo Koponen, Tampereen teknillinen yliopisto Niina Käyhkö, Turun yliopisto Aino Niskanen, Aalto-yliopisto Markku Norvasuo, Aalto-yliopisto Kirsi Saarikangas, Helsingin yliopisto Jarkko Saarinen, Oulun yliopisto Ulla Salmela, Museovirasto Katriina Siivonen, Åbo Akademi Outi Tahvonen, Hämeen ammattikorkeakoulu Anu Vauramo, Metsähallitus[caption id="attachment_2014" align="aligncenter" width="618"]Osa taiteilija Jyrki Nisosen Maitomaaottelu-teoksesta. Maitolaiturimuseo, Velaatantie, Teisko-Aitolahti. Valokuva: Anni Vartola 2010. Osa taiteilija Jyrki Nisosen Maitomaaottelu-teoksesta. Maitolaiturimuseo, Velaatantie, Teisko-Aitolahti. Valokuva: Anni Vartola 2010.[/caption]