Takaisin artikkeleihin

Avoin kuuleminen Uusi eurooppalainen Bauhaus mission -valmisteluihin liittyen

DL: 31.12.2023

Kerrostalon kaareva julkisivu, parvekkeilla runsaasti kasvillisuutta, joka rytmittää betonistruktuureja

Unsplash

Missiot ovat uudenlainen toimintakonsepti EU:n tutkimuksen ja innovoinnin ohjelmassa Horisontti Euroopassa. Ne muodostuvat viiden laajan teeman ympärille: (1) ilmastonmuutokseen sopeutuminen; (2) syöpätutkimus; (3) terveet meret, rannikko- ja sisävedet; (4) hiilineutraalit ja älykkäät kaupungit; (5) maaperän terveys ja ruoka.

19.7.2023 Euroopan komissio esitti mahdollisuutta sisällyttää Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite osaksi missio-ohjelmaa kuudenneksi missioksi.

Ehdotetun uuden eurooppalaisen Bauhaus -mission tavoitteena on:

  • Tehdä Euroopan rakennusekosysteemistä maailman johtava kiertokulkujen ja uudistavien lähestymistapojen tuottaja, joka tarjoaa keskeisiä tietoja, teknologioita, taitoja, osallistavia liiketoimintamalleja ja työpaikkoja reilun vihreän siirtymän ja EU:n strategisen autonomian takaamiseksi.
  • Varmistaa muutosprosessien ihmislähtöinen painotus asettamalla kansalaiset, identiteetti, kuuluminen, kulttuuriperintö ja monimuotoisuus sekä demokratia vihreän siirtymän keskipisteeseen.
  • Tehostaa julkisia ja yksityisiä investointeja Tutkimus & Innovaatio (T&I) -toimintaan, tukea innovatiivisia rahoituskäytäntöjä ja rahoittaa uusia liiketoimintamalleja; mahdollistaa T&I:n laajentamisen Euroopassa ja varmistaa Euroopan uuden ja kunnostetun rakennetun ympäristön kiertotalous, kohtuuhintaisuus ja kulttuurinen arvo.

Jotta kyseiset tavoitteet saadaan määriteltyä mahdollisimman hyvin ja otettua huomioon, komissio kerää näkökulmia viidestä aiheeseen liittyvästä näkökulmasta: 

1.  Ehdotetun Uusi eurooppalaisen Bauhaus-mission tavoitteet: Kyselyyn

2. Ehdotetun Uusi eurooppalaisen Bauhaus-mission toteuttaminen: Kyselyyn

3. T&I rakentamisen ekosysteemin muuttaminen: Kyselyyn

4. T&I innovatiiviset rahoitusmenetelmät: Kyselyyn

5. T&I yhteisön osallistuminen ja paikallisdemokratia: Kyselyyn

Kerro näkökulmasi ehdotettuun missioon ja täytä jokin yllä olevista kyselyistä!