Takaisin artikkeleihin

C.L. Engelin muistiinpanot Pietarin rakentamisesta julkaistu suomeksi

engel-feature

Museoviraston raportterja -sarjassa on julkaistu suomenkielinen laitos Carl Ludvig Engelin muistiinpanoista pietarilaisesta rakentamisesta vuosilta 1815–1816. Engelin havainnot tarjoavat kiinnostavia näkökulmia 1800-luvun rakennusten restauroinnin ja korjauksen parissa työskenteleville, mutta myös kaikille Engelin ajan arkkitehtuurista kiinnostuneille. Käsikirjoitus on julkaistu aiemmin alkukielellään eli saksaksi sekä venäjäksi.Engelin käsikirjoitus kuuluu Museovirastossa säilytettävään Åkerfeldtin kokoelmaan. Käsikirjoituksen monet piirteet, mm. tekstiin myöhemmin täydennettäväksi jätetyt aukkokohdat, osoittavat, että selostus oli laadittu julkaisemista silmälläpitäen. Se ei kuitenkaan ole säilynyt alkuperäisessä laajuudessaan, vaan tekstin lopusta on leikattu pois useita sivuja ja sen viimeinen säilynyt kappale on yliviivattu. Tekstiä on myös havainnollistettu piirroksin.Käsikirjoitus on syntynyt ainakin kahdessa jaksossa. Sivuston keskivaiheilla on päiväys, jonka perusteella alkuosa oli laadittu joulukuussa 1815 ja tammikuussa 1816. Engel oli tähän aikaan paikan päällä Pietarissa. Keskeytyksen pituus jää arvailtavaksi, mutta oletettavasti Engel jatkoi selostustaan Pietarissa ja ehkä sai sen valmiiksikin ennen muuttoaan Helsinkiin maaliskuun alussa 1816.Engel teki pitkän uran Suomessa Helsingin uudelleenrakennuskomitean arkkitehtina ja suuriruhtinaskunnan yleisten rakennusten intendenttinä eli senaatin rakennusviraston päällikkönä. Hänen uransa huippukohtana voidaan pitää Helsingin Senaatintorin uusklassista monumentaaliarkkitehtuuria. Suomessa hän oli myös johtohahmo, jonka tuotannosta tuli hyvän arkkitehtuurin mittapuu – olipa kysymys sitten arkkitehtuuriestetiikasta tai rakennustaidosta, julkisesta tai yksityisestä rakentamisesta.Engelin merkintöjä. Havaintoja tavasta rakentaa Pietarissa ja rakennusmateriaalien ominaisuuksista Toimittaja Jarkko Sinisalo Museovirasto 2015, 78 s., pdf, ISBN 978-951-616-259-4, ISSN 2243-1365 Museoviraston raportteja 3 www.nba.fi/fi/File/2569/engelin-merkintoja.pdf