Takaisin artikkeleihin

Digitaalisessa Meidän JKL -valokuvanäyttelyssä nuoret valokuvaajat tutkivat suhdettaan kaupunkiympäristöön

Kevään 2020 aikana Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran koordinoima Kaikkien kaupunki! -hanke on toteuttanut yhteistyössä Jyväskylän kaupungin Nuorten Kuvasta Viestiksi -pajan kanssa digitaalisen valokuvanäyttelyn.

Meidän JKL -valokuvanäyttely kokoaa tarinoita ja valokuvia siitä, miltä Jyväskylän kaupunkiympäristö näyttää nuorten valokuvaajien näkökulmasta. Miltä näyttää esimerkiksi yksinäisyys, lähiluonto tai ihmisten kohtaamattomuus kaupungissa? Näyttely sekä aihetta käsittelevät tarinat on koottu Meidän JKL -sivustolle.

Osallistavaa valokuvausta ja kaupunkiympäristön tutkimista

Projektissa hyödynnettiin osallistavan valokuvauksen menetelmiä, jotka kehittyivät ja syventyivät prosessin aikana. Valokuvausprosessi avasi uusia katseita kotikulmille, mikä käytännössä tarkoitti taidetyöpajan työkokeilijoiden oman kaupunkisuhteen tulkintaa ja tallentamista valokuvaamalla

"Kiertelimme Jyväskylää valokuvaten ja kuvista keskustellen. Pajanuoret tarkastelivat linssien läpi itselleen olennaisia ja tärkeitä teemoja, kuten yhteenkuuluvuutta, saavutettavuutta ja turvallisuutta," kertoo Kuvasta Viestiksi -pajan työvalmentaja Emma Ketonen.

Yhteisöllisyyden puute ja lähiluonnon merkitys kaupunkitarinoissa

Näyttelyssä nousee esille hyvin henkilökohtaisia aiheita, kuten yhteisöllisyyden puute ja lähiluonnon merkitys. Yhteisöllisyyden puute on myös yksi näyttelyn voimakkaimmista viesteistä. Se toistuu etenkin jaksamista ja yksinäisyyttä kuvaavissa kirjoituksissa ja näihin liitetyissä valokuvissa, kuten kuvaajat kertovat. 

"Ihmisten pysähtymättömyys kuvastaa tavallista arkeamme, jossa liike ja aika eivät pysähdy. Jokaisella on oma tehtävänsä ja päättymätön suorittamisen tarve."

"Mitä tänään tekisin? Kaikkea olisi tehtävä, mutta mitään ei ole pakko. Liian helppoa."

"Kun tuntuu, että seinät kaatuvat päälle, eikä ole ketään kenelle puhua. Yksinäisyys on asia, jonka kanssa todella moni painii. Jokainen kokee sen eri tavalla ja eri elämän vaiheissa."

Osallistavasta valokuvauksesta kohti osallistavaan kaupunkisuunnittelua?  

Valokuvausprosessin tarkoituksena oli tukea pajan tavoitteita, kuten valokuvausmenetelmien ja kuvallisen itseilmaisun kehittymistä. Toisaalta prosessin aikana haluttiin kerätä myös ainutlaatuista nuorten kokemustietoa siitä, miten kaupunki- ja lähiympäristö näyttäytyy nuorille.

"Vaikka valokuvausprojekti on nyt päättynyt, niin seuraavaksi aiomme tavoittaa päättäjiä sekä kaupunkiympäristön suunnittelijoita ja keskustella heidän kanssaan näyttelyn tuloksista. Miten esimerkiksi nuorten näyttelyssä korostuneet aiheet elävästä kaupunkitilasta, yhteisöllisyyden puutteesta tai lähiluonnon merkityksestä, voitaisiin huomioida Jyväskylän kaupungin keskustasuunnittelussa paremmin," toteaa Kaikkien kaupunki! -hankkeen projektipäällikkö Jaakko Tuominen.


Lisätietoa

Emma Ketonen, emma.ketonen@jyvaskyla.fi
Työvalmentaja, Nuorten taidetyöpaja, työpajatoiminta, Nuorisopalvelut, Jyväskylän kaupunki

Jaakko Tuominen, jaakko.tuominen@kulttuuriperintokasvatus.fi
Projektipäällikkö, Kaikkien kaupunki! -kehittämishanke, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Meidän JKL -valokuvanäyttely tästä linkistä.

Kaikkien kaupunki! -hankkeen verkkosivut tästä linkistä.

Jaa tämä artikkeli