Takaisin artikkeleihin

Eilen, tänään, huomenna 2013–14

IMG_0694

Istuskelu-ryhmän suunnittelema penkki 1:1 osana Kirkkonummen kunnantalolla esillä ollutta näyttelyä.

Mistä on kysymys?

Suomen perustuslain 20. pykälä oikeuttaa kansalaiset osallistumaan ja vaikuttamaan oman elinympäristönsä kehittämiseen. Samalla se myös velvoittaa ottamaan vastuuta ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä. Maankäyttö- ja rakennuslain 8. luku puolestaan tähtää osallistumisen mahdollisuuksien turvaamiseen edellyttämällä asukkaiden kuulemista kuntien rakennettua ympäristöä koskevassa päätöksenteossa.Arkkitehtuurikasvatus luo perustaa erityisesti lasten ja nuorten osallistamiselle. Tämä verkkojulkaisu kertoo Kirkkonummella toteutetusta, Kirkkoharjun yläkoulun 8-9-luokkalaisia osallistaneesta arkkitehtuurikasvatus-hankkeesta, jolla nostettiin esiin nuorten ajatuksia kunnan keskustan kehittämiseen, testattiin erilaisia vuorovaikutuksen ja työskentelyn menetelmiä, laadittiin kunta- ja maakuntakohtaista opetusmateriaalia ja tuotettiin lopulta ehdotus vuorovaikutteiseksi toimintamalliksi.Eilen, tänään, huomenna -julkaisu on kolmiosainen. Raportti osallistamisprosessista kertoo näyttelyä edeltäneen, nuoria kunnan arkkitehtuuripoliittisen ohjelman laatimiseen osallistaneen prosessin taustoista, tavoitteista, käytännöistä ja tuloksista. Vinkkipakki arkkitehtuurikasvatukseen esittelee osallistumisprosessin menetelmiä, käsiteltyjä teemoja ja verkkoon tuotettuja opetusaineistoja. Toimintamalleja vuorovaikutukseen kokoaa prosessin kokemusten pohjalta toimintamalliehdotuksia, joita voidaan hyödyntää sekä osallistavissa projekteissa että osana koulujen normaalia opetusta.Toivomme, että kunnat ja koulut tarttuvat tämän hankkeen kokemusten innoittamana rohkeasti esittämämme mallin mahdollisuuksiin ja muokkaavat siitä omansa.[list_posts tag="eilen-tanaan-huomenna-hanke" num="10"]