Takaisin artikkeleihin

Nuoret arkkitehdit Ella Kaira ja Matti Jänkälä kuratoivat Suomen paviljongin vuoden 2025 näyttelyn

Nainen ja mies seisovat portailla ja nojaavat kaiteeseen.

Miina Jutila

Avoimen haun pohjalta valittu kuratoriaalinen konsepti tutkii modernin arkkitehtuurin hoivaa ja huoltoa uudenlaisesta näkökulmasta. Konseptin takana oleva kuraattorikaksikko aloittaa Archinfon kanssa työn näyttelyidean kehittämiseksi Venetsiassa toukokuussa 2025 avautuvaksi näyttelyksi.

Teksti: Miina Jutila

Ella Kairan ja Matti Jänkälän näyttelyidea valittiin avoimen kuraattorihaun viiden finalistityön joukosta toteutettavaksi Suomen paviljongissa ensi vuoden Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa. Kuraattorien tavoitteena on uudelleenmääritellä suhdettamme rakennettuun ympäristöön nostamalla esiin rakennuksen ylläpitoon ja hoitamiseen liittyvää hiljaista tietoa.

”Valitun näyttelykonseptin tematiikka, modernin arkkitehtuurin säilyttäminen, on mitä ajankohtaisin. Venetsian arkkitehtuuribiennaali on alusta laajalle kansainväliselle keskustelulle, ja haimme ideaa, joka on relevantti suomalaiselle arkkitehtuurin kentälle mutta resonoi myös kansainvälisesti. Valitulla näyttelyidealla on potentiaalia avata uusia näkökulmia myös täällä kotimaassa”, kiittelee Archinfon toiminnanjohtaja ja näyttelyn komissaari Katarina Siltavuori.

Kairan ja Jänkälän viime vuonna perustama arkkitehtuuripraktiikka Vokal on erikoistunut yhteisölähtöiseen suunnitteluun. Aalto-yliopistosta arkkitehdiksi valmistuneiden Jänkälän ja Kairan erityisenä kiinnostuksen kohteena on moderni rakennusperintö ja sen vaaliminen. He ovat mukana arkkitehtiopiskelijoiden ja nuorten arkkitehtien You Tell Me -kollektiivissa, jonka tavoitteena on edistää ajattelutavan muutosta rakentamisen alalla ja jakaa tietoa ja ratkaisuja kestävämmän rakennetun ympäristön luomiseksi.

“Yhteinen praktiikkamme Vokal tutkii kaupunkitilaa muovaavia voimia, kuten kiinteistömarkkinoita ja kansanliikkeitä, ja hyödynnämme tässä taiteen, tutkimuksen ja tarinankerronnan keinoja. Itse olen erityisen kiinnostunut perimätiedon roolista modernin rakennusperinnön vaalimisessa”, kertoo Ella Kaira.

Ella ja Matti New Yorkissa
Ella Kaira ja Matti Jänkälä olivat syksyllä 2023 Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin residenssitaiteilijoina. kuva: Vokal

Kansainvälisyys on nuorille arkkitehdeille luontevaa, ja kumpikin heistä on opiskellut myös ulkomailla, Jänkälä ETH Zürichissä ja Kaira École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Bellevillessä. Viime vuoden lopulla he olivat Suomen New Yorkin instituutin residenssitaiteilijoina. Myös Venetsian arkkitehtuuribiennaali on Kairalle ja Jänkälälle tuttu, mutta näin suuren näyttelytuotannon parissa työskenteleminen on uusi haaste.

“Tämä on meille iso askel, ja olemme otettuja valinnastamme kuraattoreiksi. Kuitenkaan näyttelyitä – kuten arkkitehtuuriakaan – ei tehdä yksin, vaan odotamme innolla työskentelyä eri alojen ammattilaisten ja Archinfon tiimin kanssa. Nämä kollektiivisen tekijyyden kysymykset ovat aihe, josta olemme Ellan kanssa erityisen kiinnostuneita”, sanoo Matti Jänkälä.

Kaikki viisi finalistiehdotusta käsittelivät tärkeitä teemoja

Joulukuusta 2023 helmikuuhun 2024 avoinna olleeseen kuraattorihakuun lähetettiin yhteensä 45 ehdotusta eri puolilta maailmaa. Valintapaneeli valitsi jatkotarkasteluun viisi näyttelykonseptia, joiden tekijät kutsuttiin esittelemään ideaansa. Valintapaneeliin kuuluivat arkkitehti Pia Ilonen, professori Sofie Pelsmakers ja filosofian tohtori, kuraattori Aura Seikkula. Paneelin puheenjohtajana toimi Katarina Siltavuori.

Valintapaneeli piti kaikkien shortlistattujen konseptien esiin nostamia teemoja tärkeinä.

“Oli innostavaa nähdä, miten monissa ehdotuksissa haastettiin vakiintuneita käsityksiämme siitä, miten näemme arkkitehtuurin ja arkkitehdin roolin ilmastohätätilan ja luonnon monimuotoisuuden kriisin aikakaudella. Voittanut kuratoriaalinen konsepti tekee ainutlaatuisella tavalla näkyväksi rakennetun ympäristön luomiseen ja huolenpitoon liittyvät ilmastokysymykset ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja haluaa nostaa näitä asioita keskusteluun”, sanoo Sofie Pelsmakers, joka johtaa Tampereen yliopiston kestävän asuntosuunnittelun tutkimusryhmää.

Finalisteista myös Tuomas Siitosen ja Liisa Ryynäsen näyttelykonseptit käsittelivät modernin arkkitehtuurin arvoa ja säilyttämistä erilaisista näkökulmista. Kuraattoripari Irina Garnetsin ja Saimi Järvisen ehdotus paneutui rauhan tilallisiin ulottuvuuksiin, kun taas työryhmän Olli-Paavo Koponen, Sirkka Köykkä, Mimmi Koponen, Anniina Kortemaa, Lotta Pakarinen ja Karoliina Mäenpää ehdotus käsitteli biologisten syklien mukaista rakentamista.

Venetsia suomen paviljonki
Suomen paviljonki Venetsian Giardinissa. kuva: Miina Jutila

Seuraavan Venetsian arkkitehtuuribiennaalin pääkuraattori on italialainen arkkitehti, kaupunkisuunnittelija, insinööri ja tutkija Carlo Ratti. Biennaalin teeman julkistusta odotetaan kesällä 2024. Yhdeksästoista arkkitehtuuribiennaali aukeaa yleisölle 24. toukokuuta 2025 ja on avoinna 23. marraskuuta saakka.

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön nimittämänä komissaarina Suomen paviljongin näyttelyistä Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa. Ministeriö on näyttelyn päärahoittaja.


Lue lisää Vokalista