Takaisin artikkeleihin

Esitys taide- ja taiteilijapolitiikasta: taiteen yhteiskunnallinen merkitys on tunnustettava

Keskellä sana "Taide", ympärillä tekstit: kulttuuriset vaikutukset, ympäristövaikutukset, taloudelliset vaikutukset ja sosiaaliset vaikutukset

Taidealat ja taiteen toimintaympäristö ovat muuttuneet, mutta taiteen yhteiskunnallinen asema ja tukirakenteet eivät ole kehittyneet samassa suhteessa. Nyt tilanteeseen kaivataan muutos, uusi esitys linjaa. Työryhmä nosti myös arkkitehtuurin merkityksen esiin.
Opetus- ja kulttuuriministeriön kokoama työryhmä luovutti lokakuun lopussa Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle esityksen taide- ja taiteilijapolitiikan uusista suuntaviivoista.Työryhmän viesti on selvä: taiteeseen ja kulttuuriin ei panosteta riittävästi suhteessa siihen, mikä niiden merkitys on yhteiskunnalle.Taide- ja taiteilijapolitiikan suuntaviivat koostuvat 21 erillisestä esityksestä, jotka jäsentyvät kolmen keskeisen tavoitteen alle:
  • Taide yhteiskunnan ytimeen
  • Taiteen rahoituksen strateginen kehittäminen
  • Taide on työtä, ja sellaisena sitä on kohdeltava
Työryhmän mukaan taide- ja kulttuuribudjetti tulee kasvattaa yhteen prosenttiin valtion talousarvion kokonaismenoista vuoteen 2023 mennessä ja taiteilija-apurahat tulee puolitoistakertaistaa. Lisäksi on selvittävä taiteilijoiden sosiaaliturvan kehittämistä muuttamalla apurahoja työsuhteen mahdollistavaksi rahoitukseksi.Myös taiteen saavutettavuutta halutaan kasvattaa sitouttamalla valtio ja kunnat soveltamaan prosenttiperiaatetta rakennushankkeissa. Julkaisussa tuodaan esille se, miten suuri merkitys arkkitehtuurilla, muotoilulla ja taiteella ylipäänsä on elin- ja asuinympäristöjen viihtyisyydelle.“Työryhmän ehdotukset antavat hyvän pohjan taide- ja taiteilijapolitiikan kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja kehittämiselle. Tulen seuraamaan mielenkiinnolla julkaisun vastaanottoa taiteen kentällä. Esimerkiksi taiteen rahoitus ja taiteilijoiden toimeentulo ovat tärkeitä aiheita, jotka varmasti herättävät keskustelua”, ministeri Terho kuvaa.Esitystä valmisteli yhteensä 22 taidealojen johtajaa ja vaikuttajaa, mukana myös Archinfon toiminnanjohtaja Hanna Harris.Lue lisää.Julkaisu verkossa.