Takaisin artikkeleihin

Euroopan komissio kerää näkökulmia uuden NEB Facility -rahoitusohjelman painopistealueista

DL: 17.09.2024

Kuva tilasta, jossa on soikion mallisia, vaaleita valaisimia.

Euroopan komissio kerää näkökulmia uuden NEB Facility -rahoitusohjelman painopistealueista. Vastaa kyselyyn 17.9. mennessä!

New European Bauhaus (NEB) on otettu mukaan Horisontti Euroopan rahoitusohjelmaan. Horisontti Eurooppa on EU:n kaikkien aikojen suurin panostus tutkimuksen ja innovaatioiden tukemiseen. Horisontti Euroopan kautta vihreän siirtymän ja digitalisaation toteutumista, jotta EU saavuttaa tavoitteensa ilmastoneutraalista Euroopasta vuoteen 2050 mennessä.

Uusi rahoitus avaa mahdollisuuksia NEB-projektien pitkäjänteiseen kehittämiseen. Horisontti Euroopan rahoittaman NEB Facilityn tavoitteena on luoda ja laajentaa innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan kehittää Eurooppaa kestävään ja osallistavaan suunnitteluun perustuvien toimien avulla.

NEB Facilityn tavoitteena on:

(1) Parantaa vihreän siirtymän sosiaalista ja paikallista ulottuvuutta ottamalla yhteisö eri puolelta Eurooppaa mukaan.

(2) Kehittää uudenlaisia kiertotalouteen ja vähähiilisyyteen liittyviä ratkaisuja rakennetun ympäristön kestävyyssiirtymässä.

(3) Löytää uusia liiketoimintamalleja, joilla rakennusteollisuus voi sisällyttää NEB-arvot omaan toimintaansa kilpailukyky ja kannattavuus huomioiden

NEB Facilityn tarkempi sisältö ja yllä olevat kolme painopistealuetta tarkentuvat vuoden 2024 aikana Euroopan komission ja kansallisvaltioiden välisten kuulemisten ja Horisontti Euroopan strategiatyön valmistelun kautta.

Osana valmisteluprosessia on avattu kaikille avoin kysely. Kyselyllä pyritään keräämään tietoa käytännön tarpeista sekä edistyksellisimmistä ideoista, joita tarvitaan Euroopan unionin vihreään siirtymään paikallisella tasolla.

Kysely auttaa komissiota laatimaan NEB Facility -tiekartan, joka ohjaa käytännön toteutusta vuosina 2025-2027.

Kysely on avoinna 17. syyskuuta 2024 asti.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä.