Takaisin artikkeleihin

Finnish Architecture Navigator laajenee – suomalaisen arkkitehtuurin verkkopalvelulle merkittävä tuki

Kartta, jossa näkyy Finnish Architecture Navigatorin kohteiden sijainnit eri puolilla Suomea.

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 70.000 euron apurahan suomalaisen arkkitehtuurin karttapohjaisen verkkopalvelun kehittämiseen.

Finnish Architecture Navigator on kuratoitu tietokanta suomalaisen arkkitehtuurin klassikoista ja parhaasta nykyarkkitehtuurista. Archinfon ylläpitämän palvelun tarkoitus on lisätä suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuutta niin kotimaassa kuin kansainvälisesti ja helpottaa arkkitehtuurin äärelle löytämistä. Palvelun kehittämisen johtoajatuksena on, että siitä tulee ”suomalaisen arkkitehtuurin spotify”.

Arkkitehtuurin alan ammattilaisten lisäksi palvelun kohderyhmänä on kansainvälinen, suomalaisesta arkkitehtuurista kiinnostunut suuri yleisö. Esimerkiksi arkkitehtuurimatkaa Suomeen suunnitteleva voi palvelussa suunnitella matkareittiään ja tallentaa kiinnostavat kohteet itselleen omaksi ”soittolistakseen”.

Osoitteessa navi.finnisharchitecture.fi toimiva Finnish Architecture Navigator perustettiin vuonna 2015 yhteistyössä keskeisten arkkitehtuurin alan toimijoiden Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfon, Arkkitehtuurimuseon, Alvar Aalto -säätiön, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn, Arkkitehtitoimistojen liitto ATL:n ja Arkkitehti-lehden kanssa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tuki hankkeen käynnistämistä.

Kesällä 2016 palvelusta julkaistiin pilottiversio, minkä jälkeen tietokantaan on syötetty lisää sisältöä, käyttäjiltä on kerätty palautetta ja palvelun käytettävyyteen on tehty teknisiä parannuksia. Alkuvaihe on osoittanut, että palvelulle on laajaa kansainvälistä kysyntää. Vuonna 2018 palvelussa vieraili kuukausittain keskimäärin yli 3 000 käyttäjää ja vierailuja oli lähes 6 000.

Palvelussa on tällä hetkellä reilut 200 kohdetta. Nyt saadulla apurahalla palvelun tietokantaa pystytään täydentämään sisältämään kaikki suomalaisen arkkitehtuurin keskeisimmät rakennukset ja tärkeimmät arkkitehdit. Tehtävään tullaan palkkaamaan projektihenkilö, ja lisäksi sisältökokonaisuuksia tilataan asiantuntijoilta. Myös palvelun teknisiä ominaisuuksia voidaan nyt kehittää edelleen palvelemaan käyttäjiä paremmin ja suoriutumaan kasvavan tietomäärän käsittelystä ongelmitta.

Suomen Kulttuurirahaston lokakuun 2018 apurahahaussa hakijoita oli noin 8.300, joista noin 1.100 sai myönteisen päätöksen. Apurahat julkistettiin 14.2.2019. Archinfon Finnish Architecture Navigatorin kehittämiseen saama apuraha myönnettiin Harry Hendusen rahastosta.

#kulttuurirahastontuella
#skr2019