Takaisin artikkeleihin

Finnish Architecture Navigator -palvelun verkkotoimittajana aloittaa Hanna Tyvelä

Kasvokuva Hanna Tyvelästä.

Hanna Tyvelä tekee väitöskirjaa suomalaisesta modernismista ja hyvinvointivaltion rakentamisesta. Toukokuussa hän aloittaa Finnish Architecture Navigatorin verkkotoimittajana. kuva: Niko Tampio

Toukokuun puolivälissä polkaistaan käyntiin suomalaisen arkkitehtuurin verkkopalvelun kehityshanke. Finnish Architecture Navigatorin projektikoordinaattori-verkkotoimittajaksi palkattiin rakennetun ympäristön ja arkkitehtuurin historian hankeosaaja.

Rakennustutkija, FM Hanna Tyvelä aloittaa osana Archinfon tiimiä toukokuun puolivälissä. Tyvelä tekee historian alan väitöskirjaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, aiheenaan suomalainen modernismi ja hyvinvointivaltion rakentaminen.

”Koen tutkimus- ja kirjoitustyöni perustuvan ennen kaikkea arkkitehtuurikasvatuksen kysymyksiin. Näen arkkitehtuurin verkkosisällöt keskeisenä tapana lisätä rakennetun ympäristön tuntemusta ja popularisoida aiheeseen liittyviä teemoja”, sanoo Tyvelä. Hän on opiskellut taidehistoriaa ja taidekasvatusta ja valmistunut filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopiston kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmasta.

Monipuolisesti erilaisista näkökulmista arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä tarkastellut Tyvelä on myös toiminut modernin rakennusperinnön inventointihankkeissa ja rakennusperintöorganisaatiossa, kuten ICOMOSin Suomen osaston sihteerinä ja Rakennustutkijoiden yhdistyksen perustajajäsenenä.

Viimeisimpään Arkkitehti-lehteen Tyvelä kirjoitti artikkelin arkkitehdin työn sukupuolittuneista rakenteista. Yksi tutkijan kiinnostuksen kohteista onkin se, minkälaista työtä arkkitehtuuriin on modernismin murroksessa liittynyt. ”Laajempi ymmärrys arkkitehtuurin takana olevasta työstä voisi lisätä ymmärrystä arkkitehtuurin merkityksistä ja osallisuutta rakennettuun ympäristöön”, Tyvelä pohtii.

Rakennetun ympäristön teemojen käsittely on Tyvelälle myös harrastus. Vuonna 2015 hän oli mukana perustamassa Facebook-ryhmän ”Valokuvien vanha Jyväskylä”. Ryhmässä on tällä hetkellä lähestulkoon 12 000 jäsentä ja yli 8 800 jaettua valokuvaa. ”Ryhmän perustamisen motiivina oli havainto siitä, että museoiden arkistoissa on vain vähän lähihistoriallisia valokuvia rakennetusta ympäristöstä. Kokemus ryhmän ylläpidosta on osoittanut, kuinka suuri tarve ja kiinnostus ihmisillä on jakaa kokemuksiaan rakennetusta ympäristöstä ja sen historiasta”, Tyvelä kertoo.

Finnish Architecture Navigatorin kehityshanke kestää vuoden. Tavoitteena on saada palvelu kattamaan kaikki merkittävimmät suomalaiset arkkitehtuurikohteet ja arkkitehdit. Kehityshanke sisältää myös teknisiä parannuksia. Hankkeen toteuttamisen mahdollistaa Suomen Kulttuurirahaston Archinfolle myöntämä apuraha.

Linkki Finnish Architecture Navigatorin sivustolle tässä.