Takaisin artikkeleihin

Haemme asiantuntijaa viestinnän ja tapahtumatuotannon tehtäviin

Kuva kartasta, jokan päällä teksti Asiantuntija viestinnän ja tapahtumatuotannon tehtäviin

Etsimme määräaikaiseen työsuhteeseen asiantuntijaa toteuttamaan uuden arkkitehtuuripoliittisen ohjelman jalkauttamiseen liittyviä viestinnän ja tapahtumatuotannon tehtäviä sekä muita hanke- ja organisaatioviestinnän tehtäviä. 

Suomen arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (apoli) on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön johdolla laadittu valtioneuvostotason strategia-asiakirja ja toimenpideohjelma. Keväällä 2022 alkavan työn yhtenä tavoitteena on vahvistaa apolin näkyvyyttä ja vaikuttavuutta viestinnän, tapahtumien ja verkostoyhteistyön kautta sekä kehittää uusia yleisöjä saavuttavia keskustelun ja viestinnän muotoja.

Organisaationa Archinfo viestii niin laajalle yleisölle kuin arkkitehtuurin alalle, sidosryhmille ja medialle. Archinfo toimii kotimaan lisäksi kansainvälisellä arkkitehtuurin kentällä ja on muun muassa mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on suomalaisen arkkitehtuurin ja muotoilun kansainvälisen tunnettuuden lisääminen erityisesti viestinnän keinoin. 

Tehtäviisi kuuluu

 • päätehtävänä apoli-viestinnän ja -tapahtumien suunnittelu ja koordinointi yhdessä Archinfon asiantuntijoiden kanssa
 • eri puolilla Suomea järjestettävien keskustelu- ja kohtaamistilaisuuksien sekä sidosryhmätilaisuuksien tuottaminen 
 • sidosryhmien apoli-viestinnän tukeminen
 • arkkitehtuurin ja muotoilun kansainvälisen näkyvyyden lisäämiseen liittyvän hankkeen toteutuksen suunnittelu yhdessä Archinfon ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijoiden kanssa
 • uutisten, artikkeleiden, haastatteluiden ja muun sisällön tuotanto verkkosivuille suomeksi ja englanniksi
 • sosiaalisen median kanavien sisällöntuotanto
 • mahdollisten viestinnän kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
 • muu organisaatio- ja hankeviestintä 

Tarjoamme

 • monipuolisia työtehtäviä taiteen alan asiantuntijaorganisaatiossa
 • mahdollisuuden olla ideoimassa ja kehittämässä vaikuttavaa kotimaista ja kansainvälistä viestintää 
 • näköalapaikan suomalaisen arkkitehtuurin kenttään
 • pienen ja inspiroituneen työyhteisön
 • joustavan toimintakulttuurin
 • mukavat työtilat arkkitehtuurin alan toimijoiden yhteisissä tiloissa Helsingin keskustassa

Edellytämme sinulta

 • aiempaa kokemusta viestinnän tehtävistä
 • kokemusta sisällöntuotannosta verkkoympäristöihin
 • erinomaista suomen ja englannin kielen kirjallista osaamista
 • organisointikykyä ja kokemusta tapahtumien järjestämisestä
 • aktiivisuutta tunnistaa kehityskohtia ja etsiä niihin uusia näkökulmia, ideoita ja ratkaisuja
 • oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta
 • positiivista asennetta ja yhteistyökykyä alan toimijoiden, ml. ministeriöiden kanssa

Arvostamme lisäksi

 • osaamista eri sosiaalisen median kanavien viestinnästä ja markkinoinnista
 • arkkitehtuurin tai muun taiteen ja kulttuurin alan tuntemusta
 • kokemusta kampanjoiden, ilmiöiden tai kansalaiskeskustelun luomisesta
 • kiinnostusta osallistua organisaation toiminnan kehittämiseen osana tiimiämme

Työ alkaa 15.3.2022 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on määräaikainen ja päättyy 31.12.2024. Määräaikaisuuden syy on hankkeiden määräaikaisuus. Tehtävän suorittaminen edellyttää kokopäiväistä työaikaa. Palkkaus on 2700–3000 euroa/kk riippuen työkokemuksesta ja henkilökohtaisista ansioista. Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti toimitiloissamme Helsingin Kampissa pandemiatilanteen niin salliessa.

Lähetä vapaamuotoinen pdf-muotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi alla olevaan osoitteeseen 13.2.2022 mennessä. Kirjoita otsikkokenttään ”Asiantuntija”. Haastattelut pyritään järjestämään viikoilla 7–8.

Hakemukset ja lisätietoja
Eeva Astala, yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntija
eeva.astala@archinfo.fi
puh. 040 686 2155 (klo 9–12)

TIETOA MEISTÄ

Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön tukemasta kahdeksasta taiteen alan tiedotuskeskuksesta. Vuonna 2013 toimintansa aloittanut tiedotuskeskus luo kiinnostusta arkkitehtuuria kohtaan ja lisää rakennetun ympäristön arvostusta. Archinfo vahvistaa arkkitehtuurin yhteiskunnallista merkitystä ja vaikuttaa rakennetun ympäristön kehittymiseen kohti kestävämpää huomista. Archinfo tekee suomalaisen arkkitehtuurin arvoja ja osaamista tunnetuksi kansainvälisesti.